Blaas-, prostaat-, en nierkanker

GALAHAD / Niraparib studie (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een fase 2 onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van Niraparib bij mannen met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker en stoornissen in het DNA-herstel.

Meer informatie

Responder (Hoofdonderzoeker: dr. J. Voortman)
Biomarker discovery study to identify patient with advanced urothelial cancer benefitting from pembrolizumab treatment.

Meer informatie

CLEAR (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een multicenter, open-label, gerandomiseerd, fase-3-onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid van lenvatinib in combinatie met everolimus of pembrolizumab versus alleen sunitinib bij de eerstelijnsbehandeling van deelnemers met gevorderd niercelcarcinoom te vergelijken (CLEAR).

Meer informatie

NIAGARA (Hoofdonderzoeker: dr. J. Voortman)
Een Fase III, gerandomiseerd, open-label, multi-centrum, wereldwijd onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid te bepalen van durvalumab in combinatie met gemcitabine + cisplatine als neoadjuvante behandeling gevolgd door durvalumab alleen als adjuvante behandeling bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker.

Meer informatie

PCF (Hoofdonderzoeker: dr. J. Voortman)
Onderzoek met positron emissie tomografie (PET) en MRI scans naar de waarde van FDHT bij de behandeling van patiënten met prostaatkanker.

Keylynk-010 (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een onderzoek naar pembrolizumab in combinatie met olaparib versus abirateronacetaat of enzalutamide in uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker (mCRPC).

Meer informatie

Keynote-641 (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een onderzoek naar pembrolizumab in combinatie met olaparib versus abirateronacetaat of enzalutamide in uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker (mCRPC).

Meer informatie