Blaas-, prostaat-, en nierkanker

RECAB2 (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een studie naar de combinatie van Rhenium-188-HEDP en cabazitaxel vergeleken met cabazitaxel alleen bij de behandeling van patinten met naar het bot uitgezaaide prostaatkanker die onvoldoende reageren op hormonale behandeling (ReCab studie).

Meer informatie

GALAHAD / Niraparib studie (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een fase 2 onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van Niraparib bij mannen met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker en stoornissen in het DNA-herstel.

Meer informatie

Responder (Hoofdonderzoeker: dr. J. Voortman)
Biomarker discovery study to identify patient with advanced urothelial cancer benefitting from pembrolizumab treatment.

Meer informatie

RaRe (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh; Coördinerend onderzoeker: drs. J. Notohardjo)
Herhaalde toediening van Rhenium-188-HEDP versus Radium-223-chloride bij de behandeling van patiënten met uitgezaaide castratie refractaire prostaatkanker; de RaRe studie.

Meer informatie

CLEAR (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een multicenter, open-label, gerandomiseerd, fase-3-onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid van lenvatinib in combinatie met everolimus of pembrolizumab versus alleen sunitinib bij de eerstelijnsbehandeling van deelnemers met gevorderd niercelcarcinoom te vergelijken (CLEAR).

Meer informatie

NIAGARA (Hoofdonderzoeker: dr. J. Voortman)
Een Fase III, gerandomiseerd, open-label, multi-centrum, wereldwijd onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid te bepalen van durvalumab in combinatie met gemcitabine + cisplatine als neoadjuvante behandeling gevolgd door durvalumab alleen als adjuvante behandeling bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker.

Meer informatie

PCF (Hoofdonderzoeker: dr. J. Voortman)
Onderzoek met positron emissie tomografie (PET) en MRI scans naar de waarde van FDHT bij de behandeling van patiënten met prostaatkanker.

Astellas EV-301 (Hoofdonderzoeker: dr. J. Voortman)
Een open-label, gerandomiseerd fase 3 onderzoek ter evaluatie van enfortumab vedotin vs chemotherapie bij proefpersonen met eerder behandelde lokaal gevorderde of gemetastaseerde urotheelkanker (EV-301).

Meer informatie