ORCHESTRA (Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.M.W. Verheul)
Een gerandomiseerd klinisch onderzoek voor patiënten met uitgezaaide dikke darm of endeldarm kanker waarbij behandeling met een combinatie van chemotherapie en lokale behandeling wordt vergeleken met behandeling met alleen chemotherapie.

Meer informatie

CAIRO 4 (Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.M.W. Verheul)
De rol van chirurgie van de dikke darm bij patiënten met niet- resectabele synchrone metastasen zonder of met beperkte klachten van de primaire tumor.

IMPACT CRC (Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.M.W. Verheul)
Optimalisatie van de behandeling van uitgezaaide darmkanker met cetuximab middels PET imaging.

Meer informatie

CAIRO 5 (Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.M.W. Verheul)
Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met darmkanker met uitzaaiingen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische behandeling. Een studie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG).

Meer informatie

GemDoc (Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.M.W. Verheul)
Een studie waarin de effectiviteit van gemcitabine en docetaxel wordt onderzocht in patiënten met uitgezaaide darmkanker, waarbij de tumor de volgende kenmerken heeft: promoter methylering van het checkpoint with forkhead and ring finger domain (CHFR), of microsatelliet instabiliteit (MSI).

Meer informatie

TESAR studie (Hoofdonderzoeker: dr. J. Tuynman)
Onderzoek naar de endeldarm besparende behandeling van vroeg stadium endeldarmkanker.

Meer informatie

PremAb-DOSE TRIAL (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Egmond en dr. J. van der Vliet)
Pre-operatieve administratie van Anti-EFGR Monoklonale Antilichamen (Cetuximab) voor de eradicatie van circulerende tumorcellen bij patiënten die een curatieve resectie van colorectale leveruitzaaiingen ondergaan; een dosisbepalende studie.

TESAR (Hoofdonderzoeker: dr. J. Tuynman)
Onderzoek naar de endeldarm besparende behandeling van vroeg stadium endeldarmkanker. De TESAR Trial.

Meer informatie

COLOPEC II (Hoofdonderzoeker: dr. J. Tuynman)
Kijkoperatie bij patiënten met dikkedarmkanker en een verhoogd risico op buikvliesuitzaaiingen; de COLOPEC 2 studie.

Meer informatie

CAIRO 6 (Hoofdonderzoeker: dr. J. Tuynman)
Chemotherapie en de HIPEC-operatie versus alléén de HIPEC-operatie voor dikkedarmkanker met buikvliesuitzaaiingen: de CAIRO6 studie. 

Meer informatie