Sunrise CRC (Hoofdonderzoeker: Dr. M. Labots)
Onderzoek naar een behandeling met Sunitinib versus TAS-102 bij patiënten met uitgezaaide dikke darm- en/of endeldarm kanker.

Meer informatie

ORCHESTRA (Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.M.W. Verheul)
Een gerandomiseerd klinisch onderzoek voor patiënten met uitgezaaide dikke darm of endeldarm kanker waarbij behandeling met een combinatie van chemotherapie en lokale behandeling wordt vergeleken met behandeling met alleen chemotherapie.

Meer informatie

IMPACT CRC (Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.M.W. Verheul)
Optimalisatie van de behandeling van uitgezaaide darmkanker met cetuximab middels PET imaging.

Meer informatie

CAIRO 5 (Hoofdonderzoeker: prof. dr. H.M.W. Verheul)
Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met darmkanker met uitzaaiingen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische behandeling. Een studie van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG).

Meer informatie

PremAb-DOSE TRIAL (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Egmond en dr. J. van der Vliet)
Pre-operatieve administratie van Anti-EFGR Monoklonale Antilichamen (Cetuximab) voor de eradicatie van circulerende tumorcellen bij patiënten die een curatieve resectie van colorectale leveruitzaaiingen ondergaan; een dosisbepalende studie.

COLOPEC II (Hoofdonderzoeker: dr. J. Tuynman)
Kijkoperatie bij patiënten met dikkedarmkanker en een verhoogd risico op buikvliesuitzaaiingen; de COLOPEC 2 studie.

Meer informatie

CAIRO 6 (Hoofdonderzoeker: dr. J. Tuynman)
Chemotherapie en de HIPEC-operatie versus alléén de HIPEC-operatie voor dikkedarmkanker met buikvliesuitzaaiingen: de CAIRO6 studie. 

Meer informatie