CA045-001 (Hoofdonderzoeker: Prof. dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een fase 3, gerandomiseerd, open-label onderzoek met NKTR-214 in combinatie nivolumab versus nivolumab alleen bij proefpersonen die niet eerder zijn behandeld voor niet operabel of gemetastaseerd melanoom.

Meer informatie

COWBOY (Hoofdonderzoeker: Prof. dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een fase 2 studie om het effect van inductiebehandeling met de combinatie van Vemurafenib en Cobimetinib in BRAF V600 gemuteerd melanoom te onderzoeken, met als doel om het LDH te verlagen en combinatie immunotherapie met Ipilimumab en Nivolumab te optimaliseren: de COWBOY studie.

Meer informatie

SAFE STOP TRIAL (Hoofdonderzoeker: Prof. dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Het eerder staken van nivolumab of pembrolizumab bij patiënten met gevorderd melanoom die goed reageren op deze behandeling.

Zirconipi (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Opname en biodistributie van 89 Zirconium gelabeld ipilimumab in melanoompatiënten die behandeld worden met ipilimumab.

Meer informatie

Intrim-1 (Hoofdonderzoeker: dr. A.J.M. van den Eertwegh)
Een onderzoek naar immunotherapie (IMO-2125) in de huid bij patiënten met een melanoom van minimaal 2 millimeter dik.

Meer informatie