Slokdarm-en maagcarcinomen

AMG 293 (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Een niet-interventioneel biomarkeronderzoek naar de moleculaire evaluatie van opgeslagen tumorweefsel van proefpersonen met maagkanker en kanker van de maag-slokdarmovergang.

TRAP-2 (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
De werkzaamheid van de toevoeging van TRAstuzumab en Pertuzumab aan neoadjuvante chemoradiatie: een gerandomiseerde multicenter studie bij resectabel HER2 tot overexpressie brengend slokdarm adenocarcinoom

Meer informatie

AUSPICIOUS (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Onderzoek naar de behandeling van patiënten met maag-/slokdarmkanker met chemotherapie en immunotherapie op basis van een niet werkend DNA-herstel mechanisme in de tumorcellen

Meer informatie

NICI (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Biochemische beeldvorming van het hele lichaam

Meer informatie

DESTINY-3 (hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van trastuzumab deruxtecan (T-DXd) alleen en in combinatie met andere middelen bij patiënten met gevorderde maagkanker (DESTINY-Gastric-03)

Meer informatie

PRIDE (hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Bepalen van het effect van bestraling en chemotherapie vóór de operatie bij patiënten met slokdarmkanker; een onderzoek met PET-CT en MRI scans.

Meer informatie

AMG199 (hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Een wereldwijd fase 1-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en werkzaamheid van de bispecifieke T-cel-‘engager’ met een verlengde halfwaardetijd AMG 199 bij proefpersonen met MUC17-positieve maagkanker en kanker van de maag-slokdarmovergang.

Meer informatie

BASALT (hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Onderzoek naar de behandeling van patiënten met slokdarmkanker met chemotherapie, bestraling en tocilizumab op basis van bloedonderzoek naar de activiteit van steuncellen in de tumor.

Meer informatie

BIOES II (hoofdonderzoeker Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Biobank voor alle stadia van slokdarm-maagkanker, waarbij zowel bloed als weefsel wordt opgeslagen.

LEGACY:  “Het ontwikkelen van een geïndividualiseerde behandeling van maagkanker met behulp van een netwerk van landen uit Latijns America en Europa (LEGACY)“.

LEGACY-1 (hoofdonderzoeker Dr. S. Derks)
Vragenlijstonderzoek naar de risicofactoren voor het ontwikkelen van maagkanker

Meer informatie

LEGACY-2 (hoofdonderzoeker Dr. S. Derks)
Het bestuderen van de moleculaire afwijkingen in gevorderd maagkanker om een meer op de tumor biologie gerichte behandeling te realiseren

Meer informatie

LEGACY-3 (hoofdonderzoeker Dr. S. Derks)
Effectieve behandeling van Helicobacter Pylori als risicofactor voor maagkanker

Meer informatie

CRITICS-II (hoofdonderzoeker Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Een studie naar het resultaat van aanvullende behandeling met chemotherapie en/of chemoradiotherapie vόόr de operatieve behandeling van maagkanker.

Meer informatie

PRIDE (hoofdonderzoeker Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Het bestuderen van de respons op voorbehandeling met chemoradiotherapie bij operatief te verwijderen slokdarmkanker doormiddel van MRI/PET en bloed afnames.

Meer informatie

TAPESTRY (hoofdonderzoeker Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Een fase 2, single arm feasibility onderzoek om de haalbaarheid van bintrafusp alfa te evalueren bij volwassenen met plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus die definitieve chemoradiatie ondergaan.

Meer informatie

LYRICX (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Liposomaal iRInotecan, Carboplatin of oXaliplatin als behandeling voor uitgezaaide, of niet te opereren slokdarm- of maagkanker: een gerandomiseerd fase 2 onderzoek.

Meer informatie

VEGF expression in EC (Hoofdonderzoeker: Dr. S. Derks)
Bestuderen van het effect van dagelijkse bestraling op de groei van bloedvaten bijslokdarm kanker.

Meer informatie

ACT16902 (Hoofdonderzoeker Dr. S. Derks)
Een niet-gerandomiseerd, open-label, multi-cohort, multicenter fase 2- onderzoek waarin het klinisch voordeel van SAR444245 (THOR-707) in combinatie met pembrolizumab wordt beoordeeld voor de behandeling van deelnemers met gevorderd en gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm.

Meer informatie