Waarom is het niet mogelijk om de gegevens van voor 25 oktober 2015 (AMC) en 13 maart 2016 (VUmc) in te zien?

Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC en sinds 13 maart 2016 werkt het VUmc met het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze data zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunnen deze niet getoond worden in het patiëntenportaal.

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw ziekenhuis.  

Waarom kan ik maar een deel van mijn medisch dossier inzien en niet alles? En wat kan ik dan niet inzien?

Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC en sinds 13 maart 2016 werkt VUmc met het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze data zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunnen deze historische gegevens niet getoond worden in het patiëntenportaal.

Daarnaast is het helaas niet mogelijk om alle uitslagen via Mijn Dossier in te zien. Onder andere de volgende uitslagen kunnen om technische redenen (nog) niet worden getoond:

- een aantal resultaten van het bloedtransfusielab
- een aantal resultaten van speciële hematologie
- een aantal resultaten van microbiologie AMC
- Genetisch lab
- hartfunctie-onderzoeksresultaten
- klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
- longfunctie-onderzoeksresultaten
- metabole labresultaten
- KNO onderzoek

Hoe kan ik op Mijn Dossier persoonlijke informatie zoals adresgegevens of mijn wachtwoord wijzigen?

Wanneer u bent ingelogd in Mijn Dossier, kunt u onder het menu ‘Dossier’ à ‘Persoonsgegevens’ zelf een aantal zaken wijzingen, zoals uw adres en uw e-mailadres. Onder het menu ‘Instellingen’ kunt u uw wachtwoord of beveiligingsvraag wijzigen. U kunt in dit scherm niet uw gebruikersnaam wijzigen. Voor het wijzigen van uw gebruikersnaam kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of e-mail: patientenloket@amsterdamumc.nl. Let op: vermeld in de e-mail uw patiëntnummer, geboortedatum en mobiel telefoonnummer.

Kan ik als gemachtigde na het overlijden van een patiënt zijn/haar Mijn Dossier nog inzien?

Nee. Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden patiënt in te zien. Het Mijn Dossier-account van een patiënt wordt na overlijden inactief gemaakt. Hierdoor heeft u als gemachtigde geen inzage meer in het dossier.

Wat is het verschil met het landelijke Schakelpunt (LSP)?

Er is een wezenlijk verschil tussen het LSP, waarin gegevens worden uitgewisseld tussen afzonderlijke zorgorganisaties, en een ‘intern’ Elektronisch Patiënt Dossier zoals in Amsterdam UMC. Alleen zorgverleners van Amsterdam UMC die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben recht op inzage in uw gegevens. Uw huisarts en/of verwijzer krijgt een samenvatting van de behandeling per digitale brief.

Met welke zorginstellingen kan Amsterdam UMC elektronisch gegevens delen?

Amsterdam UMC (locatie AMC en/of locatie VUmc) kan alleen gegevens delen met andere zorginstellingen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit kunt u doen via de pagina 'Mijn medische gegevens delen'. U geeft daar toestemming om uw gegevens met 'Alle zorginstellingen' te delen. 'Alle zorginstellingen' is op dit moment beperkt tot:
- OLVG (locatie Oost en West), Amsterdam
- Spaarne Gasthuis (locatie Hoofddorp en Haarlem)
- Medisch Centrum Leeuwarden
- St. Jansdal, Harderwijk
- Radboud UMC, Nijmegen
- UMCG, Groningen
- Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis
- St. Antonius Ziekenhuis.
We werken eraan om met meer zorgstellingen gegevens uit te kunnen wisselen.

Mijn vraag over Mijn Dossier is nog niet beantwoord, met wie kan ik contact opnemen?

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of e-mail: patientenloket@amsterdamumc.nl. Let op: vermeld in de e-mail uw patiëntnummer, geboortedatum en mobiel telefoonnummer.