Wijzigingen medisch beleid hormoonbehandeling

Krijgt u een hormoonbehandeling bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG)? Vanaf augustus en september 2020 zijn er veranderingen in het medisch beleid rond een hormoonbehandeling. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Testosteron remming bij transvrouwen, wijzing standaardbehandeling

Behandeling van transvrouwen bestaat uit toediening van oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen) en remming van testosteron (mannelijke geslachtshormonen). Tot augustus 2020 wordt binnen het KZcG het middel cyproteronactetaat (Androcur ®) voorgeschreven als standaardbehandeling voor de remming van testosteron. Vanaf augustus 2020 gaat dit veranderen. Transvrouwen die dan starten met hormoonbehandeling krijgen dan standaard het middel Decapeptyl® (1x per 4 weken toedienen) of Pamorelin® (1x per 12 weken toedienen). Deze middelen worden toegediend met een injectie, die de huisarts kan geven. Decapeptyl® en Pamorelin® behoren tot de groep geneesmiddelen die we ‘GnRH-analoog’ noemen. GnRH-analogen zijn effectief in het verlagen van de testosteron waarden, zijn door internationale richtlijnen erkend in de behandeling van transvrouwen, en ze kunnen veilig gebruikt worden. GnRH-analogen worden ook in Engeland als standaardbehandeling bij volwassenen gebruikt. Uiteraard worden er naast Decapeptyl® of Pamorelin® ook oestrogenen voorgeschreven.

Wij wijzigen de standaardbehandeling omdat de Nederlandse medicijnautoriteit CBG een waarschuwing heeft gegeven over de veiligheid van cyproteronactetaat. CBG zegt: “Patiënten die een hoge dosering (25 mg per dag of meer) cyproteronacetaat gebruiken, hebben een groter risico op het ontstaan van een zeldzaam, meestal goedaardig gezwel in het hersenvlies (een meningeoom). Dit blijkt uit een veiligheidsonderzoek van het Europees medicijnagentschap EMA. Het risico neemt toe bij een hogere dagdosering en een langere behandeltijd. CBG adviseert zorgverleners daarom het gebruik van hoge doseringen cyproteronacetaat te beperken.” Hierover heeft het KzCG in april 2020 een bericht op de website geplaatst.

Wij zien geen reden voor plotselinge ongerustheid en we zij van mening dat het gebruik van een lage dosering cyproteronacetaat voor een korte tijd veilig is. Bent u bij ons onder behandeling en gebruikt u cyproteronacetaat, dan zullen wij bij uw volgende reguliere controle met u bespreken hoe de behandeling het beste voortgezet kan worden. Mogelijkheden zijn om de dosering te verlagen of om een ander medicijn te gaan gebruiken. Als u graag eerder overleg hierover wilt, dan kunt u uw vraag stellen via Mijn Dossier. Of bel naar  020-4440542 om een telefonische afspraak te maken met uw arts.

Minder controleafspraken bij  de hormoonarts in de nazorgfase

Bent u onder controle van een hormoonarts (endocrinoloog) binnen het KzCG, en heeft u de chirurgische fase afgerond? Dan wordt u vanaf september 2020 1x per 3 jaar uitgenodigd voor een controleafspraak op onze polikliniek. Tot september kregen mensen 1x per 2 jaar een controleafspraak. Wij hebben dit gewijzigd naar 1x per 3 jaar omdat wij vinden dat dit voldoende is om op een veilige en verantwoorde manier hormonen te blijven voorschrijven.  Wetenschappelijke studies tonen aan dat er weinig complicaties ontstaan bij hormoongebruik op de korte termijn. Als het nodig is dat u vaker controles heeft, wordt dit in overleg met u afgesproken. U kunt er ook voor kiezen om de controles in de nazorgfase in uw eigen regio te laten plaatsvinden. Als u dit graag wilt, dan kunt u dit bespreken tijdens uw volgende afspraak met de hormoonarts van het KzCG.