Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc voor professionals

Patiënten met een levensbedreigende ziekte hebben zorg nodig om klachten en problemen zo veel mogelijk te verminderen of te voorkomen. Dit heet palliatieve zorg. Het gaat hierbij niet alleen over lichamelijke klachten, ook psychische en sociale aspecten en zingevingsvragen zijn van belang. Hoe lang palliatieve zorg duurt, verschilt per persoon. Soms dagen, soms weken, maar een jaar of langer kan ook. Patiënten kunnen thuis, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, in een andere instelling en/of in het hospice palliatieve zorg krijgen. Goede samenwerking en een ketenbenadering zijn dus belangrijk. Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) is een samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen ons ziekenhuis en Hospice Kuria.

Contactgegevens

Annicka van der Plasmail: epz@amsterdamumc.nl

Het EPZ brengt (ongeveer) tweemaandelijks een nieuwsbrief uit. U kunt zich hier inschrijven.