Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc voor professionals

Palliatieve zorg is zorg gericht op kwaliteit van leven bij ongeneeslijk zieke mensen. Dit is bijzondere zorg waar bijzondere kennis voor nodig is. Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) is een samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen ons ziekenhuis en Hospice Kuria.

Patiëntenzorg

Ons consultatieteam palliatieve zorg geeft 7 dagen per week, 24 uur per dag behandelende artsen binnen VUmc advies bij de zorg voor ongeneeslijke zieke mensen. Bijvoorbeeld op het gebied van de behandeling van pijn en andere klachten, psychische steun en spirituele zorg. Ook bespreken we praktische vragen over de zorg bij een ongeneeslijke.

We werken samen met hospice Kuria, dat al meer dan 25 jaar ervaring heeft met de verzorging van patiënten in de laatste levensfase.

Onderwijs

Samen met de VUmc-academie ontwikkelen we het scholingsprogramma ‘Palliatieve Zorg’. Dit omvat basiscursussen palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook kortere cursussen op specifieke onderwerpen. De leden van het consultatieteam verzorgen lessen in verschillende cursussen.

De VUmc-academie is ook trekker van een groot landelijk Onderwijsproject getiteld Optimalisering Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Onderzoek

Palliantie. Meer dan zorg is een groot door de overheid gefinancierd onderzoeksprogramma dat ZonMw uitvoert. Verschillende afdelingen die verbonden zijn aan het Expertisecentrum Palliatieve Zorg hebben onderzoek gedaan of doen nog onderzoek in het kader van dit programma. Een overzicht van de projecten is te vinden de website van het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland.

Verwijzers kunnen contact opnemen met de coördinator van het Expertisecentrum palliatieve zorg, drs. Wim Jansen. Bent u een patiënt? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via de arts die u behandelt.

Secretariaat
020 - 444 2933
020 - 444 4385 (fax)
palliatiefconsultteam@vumc.nl

Tracer tijdens kantooruren *98 7676
Tracer buiten kantooruren: *98 6151

Onze artsen en zorgverleners

Alle artsen en zorgverleners
Elske Gieteling
E. (Elske) Gieteling Internist ouderengeneeskunde
Bregje Huisman
Bregje Huisman Anesthesioloog, Pijnspecialist, Consulent palliatieve zorg
Myra van Linde
Myra van Linde Medisch oncoloog
Karolina Szadek
Karolina Szadek Anesthesioloog, Pijnspecialist
Deirdre Thone
D.H. Thöne Anesthesioloog