Zorgpad slokdarm-maag: sneldiagnostiek naar VUmc

In januari maakt Amsterdam UMC een volgende stap in de concentratie van GE-chirurgie, MDL en oncologische zorg op locatie VUmc. Het zorgpad slokdarm-maag is een van de eerste zorgpaden die op locatie VUmc geconcentreerd zal worden. Deze verschuiving maakt onderdeel uit van de herverdeling van zorg binnen Amsterdam UMC, waarbij alle oncologische zorg op termijn binnen Amsterdam UMC op locatie VUmc wordt samengebracht.

Center of excellence

Na de verschuiving van longchirurgie in 2018 volgt in januari 2020 het zorgpad slokdarm-maag. Vanaf 27 januari 2020 zullen patiënten met maligne (oncologische) slokdarm-maagaandoeningen, patiënten met vroegcarcinoom, premaligne aandoeningen of complexe stenosen en patiënten met benigne slokdarm-maagaandoeningen op locatie VUmc worden gezien. Hierbij werken veel disciplines samen: chirurgie, medische oncologie, MDL, radiotherapie, pathologie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Het centrum voor oncologische zorg wordt het center of excellence waar specialisten en verpleegkundigen multidisciplinair samenwerken aan diagnostiek, behandeling en onderzoek.

Sneldiagnostiek

Binnen het zorgpad slokdarm-maag wordt op de sneldiagnostiekpoli zorg op maat geboden: uitgangspunt is dat verwijzingen voor patiënten via één aanmeldpunt binnenkomen, en dat op één dag (aanvullende) diagnostiek wordt verricht en een behandelplan opgesteld, zodat de behandeling snel kan starten.

Vanaf 27 januari 2020 kunt u uw patiënten met slokdarm-maagaandoeningen dan ook alleen nog verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zorgdomein zal hierop worden aangepast.