Als u, als verwijzer, over uw ervaring of de ervaring van één van uw patiënten een reactie wilt geven zijn er verschillende mogelijkheden om met Amsterdam UMC, locatie VUmc contact op te nemen:

Neem contact op met de betrokken afdeling

U kunt rechtstreeks contact opnemen met degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht of met het afdelingshoofd van de betrokken afdeling. Dit maakt het mogelijk om direct actie te ondernemen. U kunt ook contact opnemen met de vaste contactpersoon voor verwijzers van het betreffende specialisme.

Deel schriftelijk of per e-mail uw ervaring

U kunt ook schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij de directeur medische zaken zorgsupport. Dan wordt uw melding of klacht afgehandeld door de daarvoor bestemde commissie (klachtencommissie of Meldingen Incidenten Patiëntenzorgcommissie).

U kunt hiertoe uw reactie per e-mail sturen naar zorgsupport@vumc.nl of per post sturen aan:

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Zorgsupport
t.a.v. directeur medische zaken
4 Z 183
Antwoordnummer 7700
1000 SN Amsterdam

Urgente klacht

Neem telefonisch contact op met de directeur medische zaken In geval van een (zeer) urgente klacht kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur medische zaken zorgsupport (020) 44 43555.

Deze zal onmiddellijk actie ondernemen en u ontvangt als verwijzer binnen een uur bericht. In zijn afwezigheid nemen de zorgmanagers deze taak over.