Als u, als verwijzer, over uw ervaring of de ervaring van één van uw patiënten een reactie wilt geven, zijn er verschillende mogelijkheden om met ons in contact te treden:

Direct via de betrokken afdeling

Rechtstreeks contact is vaak de snelste manier om een klacht te bespreken en uw onvrede te uiten. Bespreek het voorval met degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht of met het afdelingshoofd van de betrokken afdeling. Natuurlijk is het ook mogelijk om contact op te nemen met de vaste contactpersoon voor verwijzers van het betreffende specialisme.

Schriftelijk bij het hoofd medische zaken

Een klacht kunt u schriftelijk of per e-mail indienen bij de directeur medische zaken zorgsupport. Uw melding of klacht wordt dan afgehandeld door de daarvoor bestemde commissie (klachtencommissie of Meldingen Incidenten Patiëntenzorgcommissie).

Mail naar zorgsupport@vumc.nl of stuur een brief aan:

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Zorgsupport
t.a.v. directeur medische zaken
4 Z 183
Antwoordnummer 7700
1000 SN Amsterdam

Urgente klacht

In geval van een (zeer) urgente klacht neemt u telefonisch contact op met de directeur medische zaken zorgsupport (020) 44 43555. Er wordt dan onmiddelijk actie ondernomen en u ontvangt binnen een uur bericht.