MS centrum - Informatie voor verwijzers

Folder voor verwijzers

Lees alle informatie over het MS centrum voor verwijzers in onze folder:

MS-MasterclasS

Jaarlijks organiseren we de MS-MasterclasS. Deze nascholing is bedoeld voor neurologen en AIOS met een speciale interesse in MS. De kleinschaligheid en praktische aanpak garanderen dat u de opgedane kennis na afloop goed kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Meer informatie en aanmelden via www.vumc.nl/ms-masterclass.

MS Netwerk Groot Amsterdam

Het MS Netwerk Groot Amsterdam heeft een eigen website: www.msnetwerkamsterdam.nl.

Aanvraag bepaling NAbs

Patiënten die neutraliserende antistoffen aanmaken tegen interferon-bèta (IFNß) doen dat in het algemeen pas na 6 maanden IFNß-gebruik.

Bij het Klinisch Chemisch laboratorium van VUmc kunnen we de neutraliserende activiteit meten. Hiervoor meten we Myxovirus resistance protein A (MxA) mRNA (RT-PCR) expressie na IFNß injectie. Bij patiënten met neutraliserende antistoffen blijft de MxA respons uit. Dit meten we minimaal 4 uur na een IFNß-injectie.

Als een patiënt bij een eerste test geen normale MxA respons vertoont en er dus aanwijzingen zijn op de aanwezigheid van neutraliserende antistoffen, dan adviseren we voor een definitieve uitslag het onderzoek na 3 maanden te herhalen. Hierbij wordt dan ook een bloedafname gedaan voor de IFNß-injectie.

NAbs bepaling aanvragen

U kunt een NAbs-test aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen.

PAXgene buizen

In PAXgene buizen kunnen de bloedafnames zonder problemen onbehandeld een nacht op kamertemperatuur worden bewaard cq ongekoeld worden verzonden.

Vragen

Bij vakinhoudelijke vragen contact opnemen met H.Hamer@amsterdamumc.nl.
Wij verstrekken aan collega laboratoria kleine voorraden PaxGene RNA buizen. U kunt hiertoe een mail sturen naar: cmo.kcl@amsterdamumc.nl