Opname en behandeling

Op de dag van de opname meldt u zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Onze verpleegafdelingen vindt u in het ziekenhuisgebouw aan de De Boelelaan 1117. Bij de ingang van dit gebouw is een receptie waar u de weg kunt vragen. Ook kan één van onze gastvrouwen of -heren u begeleiden naar de verpleegafdeling waar u moet zijn. Iedere verpleegafdeling heeft een receptiebalie, die altijd bemand is. Hier kunnen u en uw bezoek terecht met vragen.

Op de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling meldt u zich bij de receptiebalie. Een verpleegkundige leidt u rond over de afdeling en vraagt enkele gegevens die belangrijk zijn. Ook spreekt de afdelingsarts met u. Afhankelijk van de reden voor opname, vindt er eventueel extra onderzoek plaats. Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de verpleegkundige of de receptiebalie.

Polsbandje

Op de eerste dag van uw opname krijgt u een polsbandje. Daarop staan uw naam en uw patiëntregistratienummer. Vanwege de veiligheid is het verplicht om tijdens uw verblijf dit bandje te dragen. Wij controleren daarmee uw patiëntgegevens, bijvoorbeeld bij onderzoeken en in situaties waarin u zelf niet kunt praten.

Kamers op de verpleegafdelingen

Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer. Onze verpleegafdelingen hebben kamers met één tot vier bedden. Bij het indelen van de kamers houden we zo veel mogelijk rekening met uw ziekte en uw persoonlijke omstandigheden. De één- en tweepersoonskamers zijn voor patiënten die ernstig ziek zijn of rust nodig hebben. Het kan gebeuren dat u in de loop van de opname van kamer of van verpleegafdeling moet wisselen.

Bij een operatie

De behandelend arts vertelt u over de ingreep en eventuele pijn of andere bijeffecten. Was u in de periode voor uw opname in de polikliniek? Dan bent u waarschijnlijk al doorverwezen naar het spreekuur van de anesthesioloog voor de preoperatieve screening (kortweg POS). Op dit POS-spreekuur bespreekt de anesthesioloog de verschillende mogelijkheden van verdoving (narcose) met u. De arts met wie u voor de operatie spreekt, is niet altijd de arts die u opereert. Voor de operatie (of bij een bloedafname) kan het zijn dat wij u meerdere keren om uw voorletters, geboortedatum en de operatie vragen. Dit is een veiligheidscontrole die elke zorgverlener moet doen.

Uw zorgverleners

Als universitair medisch centrum leidt Amsterdam UMC artsen, specialisten verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen op. Allemaal krijgen zij hun scholing voor een belangrijk deel op de afdeling. U ziet dus verschillende mensen op uw kamer. Zij zullen zich met naam en functie voorstellen.

Uw hoofdbehandelaar is de arts die het overzicht houdt over uw gezondheid en behandeling. De hoofdbehandelaar is op de hoogte van het verloop van uw ziekte. Alles wat u over uw behandeling wilt weten kunt u aan haar of hem vragen.

U krijgt ook te maken met andere specialisten en arts-assistenten. Zij onderzoeken en behandelen u en rapporteren hun bevindingen aan de hoofdbehandelaar. Als de hoofdbehandelaar niet aanwezig is, wordt hij/zij vervangen door een collega behandelend arts, die ook op de hoogte is van uw situatie.

Medicijngebruik tijdens uw opname

Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. De behandelend arts schrijft deze voor na overleg met u. Misschien herkent u sommige medicijnen niet, terwijl het toch de medicijnen zijn die u thuis ook al gebruikte. De reden kan zijn dat medicijnen van de ziekenhuisapotheek er vaak anders uitzien of anders heten, terwijl ze wel dezelfde werkzame stoffen bevatten.

Tijdens uw opname kunt u de verpleegkundige vragen om een overzicht van uw ziekenhuismedicijnen. Van elk medicijn is een informatiefolder beschikbaar. Vraag hiernaar als u meer wilt weten.

Als u denkt last te krijgen van bijwerkingen van medicijnen, meld dit dan direct bij de arts of verpleegkundige.

'Artsenronde' en onderzoek

Elke dag komt de behandelend arts samen met de verpleegkundige van de afdeling bij u langs om te bespreken hoe het gaat. We noemen dat ‘artsenronde’ of ‘visite’. De artsenronde is ook het moment voor u om vragen te stellen over uw ziekte en/of behandeling. Schrijf vragen die u heeft van tevoren op. Soms doet de arts een onderzoek of een behandeling bij u aan bed.

Het kan ook voorkomen dat u voor onderzoek en behandeling op verschillende plaatsen in het ziekenhuis moet zijn. U wordt dan altijd begeleid door een verpleegkundige of door een medewerker van patiëntenvervoer.

Uitstel van een ingreep

Het kan voorkomen dat een operatie of onderzoek onder narcose op het laatste moment moet worden uitgesteld. Hoewel wij zoveel mogelijk volgens een planning werken, kan er iets gebeuren dat we niet verwachten. Hierbij kunt u denken aan een spoedeisende operatie. Wij begrijpen dat dit voor u heel vervelend is. Daarom proberen we uw ingreep zo snel mogelijk opnieuw in te plannen. Soms kan dit binnen dezelfde opname, soms wordt u ontslagen en later opnieuw opgenomen.