Rechten en plichten

Als patiënt van Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft u rechten en plichten. Op deze pagina vindt u uw belangrijkste rechten en plichten. Zo kunt u lezen over de gedrags- en huisregels van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ook vertellen we over ons beroepsgeheim en welke rechten u heeft als het gaat om uw medisch dossier.

Bekijk de informatie over uw rechten en plichten ook in onze folder Rechten en plichten.