Mariette Labots
Medisch oncoloog
Contact
Ik werk sinds 2013 als medisch oncoloog bij de afdeling medische oncologie van het VUmc Cancer Center Amsterdam (VUmc CCA). De behandeling van patiënten met melanoom vormt mijn aandachtsgebied binnen de medische oncologie die ik in brede zin uitoefen. Ik probeer mijn patiënten zo goed mogelijk te begeleiden door heldere uitleg te geven, betrokkenheid te tonen, snelheid wanneer nodig en humor wanneer mogelijk in te zetten. De laatste jaren zijn er dankzij eerder verricht onderzoek veel nieuwe medicijnen beschikbaar gekomen. Zelf doe ik binnen het laboratorium van onze afdeling onderzoek naar het in kaart brengen van het 'eiwitprofiel' van de tumor, om daarmee in de toekomst de werkzaamheid van doelgerichte medicijnen voor afzonderlijke patiënten te kunnen voorspellen. Daarnaast coördineer ik diverse fase I/II klinische studies, alsmede de studies van het Center for Personalized Cancer Treatment, waaraan de afdeling medische oncologie van VUmc CCA deelneemt.

Specialist sinds 2013 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2008

Aandachtsgebieden

  • Melanoom
  • Therapie-op-maat (nierkanker)

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam
  • Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam