Medisch Maatschappelijk Werker
Sinds 2019 ben ik verbonden aan de poli Klinische Genetica. Ik probeer hier mensen een plek te bieden waar rustig, veilig en open gesproken en gereflecteerd kan worden. Door mensen te voorzien van kennis en inzicht en het gevoel te geven dat zij, met wat zij al in zich hebben, de zorgen die zij hebben het hoofd kunnen bieden, hoop ik ze verder te kunnen helpen in hun keuze- en verwerkingsproces.

Werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2019

Aandachtsgebieden

  • Klinische Genetica
  • Pulmonale Hypertensie
  • HIV

Opleiding

  • HvA