Paul Merkus
KNO-arts, oorspecialist, Opleider KNO, Hoogleraar otologie
Contact
Sinds 2002 heb ik mij gespecialiseerd binnen het vak KNO om in het bijzonder de patiënt met gehoor- en oorproblemen verder te helpen. Soms met kleine stapjes, soms hele grote en steeds op de persoon gericht. Als universitair medisch specialist is het mijn taak om iets extra's te geven daar waar juist het laats-te stukje zorg, aandacht, kunde of kennis nodig is om tot resultaat te komen. Tijdens de spreekuren neem ik de tijd voor de problemen waarbij iedereen dezelfde zorg en aandacht krijgt.

Specialist sinds 2002 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2003

Aandachtsgebieden

 • Slechthorendheid en cochleaire implantatie
 • Oorproblematiek

Opleiding

 • AMC, Amsterdam
 • Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
 • Gruppo Otologico, Piacenza-Rome, Italië

Wetenschap - onderwijs

Sinds jaren geef ik vorm aan onderzoek georganiseerd rondom gehoor- en diagnostiekvraagstukken:
Wie zijn goede kandidaten voor een cochleair implan-taat?
Wat is de beste behandeling bij slechthorendheid door otosclerose, hersenvliesontsteking, chronischeooront-steking?
Wat is de beste manier van onderzoek naar de oor-zaak van slechthorendheid?

Gepromoveerd op onderwerp

 • Current aspects of nasal drug delivery (2006)

Doceert in

 • Oorchirurgie en klinische otologie
 • Radiologie en anatomie van het rotsbeen
 • Cochleaire implantatie en (chirurgische) gehoorrevali-datie

Onderzoeksinstituut VUmc

 • EMGO+

Werkt samen met kennisinstelling

 • Gruppo Otologico, Piacenza-Rome, Italië
 • Cochlear, Mechelen, België
 • Advanced Bionics, Zellik, België

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Research subsidie Advanced Bionics
 • Research subsidie Heinsius Houbolt fonds
 • Sponsoring Internationale Oorchirurgische Cursus

Wetenschappelijke publicaties

In de media

 • Meerdere optredens m.b.t. cochleaire implantatie op televisie, radio en in kranten allen hier te vinden.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Europese richtlijncommissie m.b.t. Vesti-bulair Schwannoom, Clinical Assessment
 • Reviewer van meerdere peer-reviewed internationale KNO bladen

Opmerkingen/toevoegingen

 • Alle research van otologie en audiologie is ingebed in het Quality of Care onderdeel van EMGO+, Center for Health and Care Research