Heropening polikliniek voor nieuwe genderpatiënten

23 mei 2014

Het VUmc is opgelucht te kunnen melden dat de patiëntenstop voor nieuwe genderpatiënten bij VUmc is opgeheven nu VUmc met zorgverzekeraars afspraken heeft gemaakt over de bekostiging van deze zorg.

Op 18 december 2013 zag VUmc zich genoodzaakt een tijdelijke patiëntenstop in te stellen vanwege een sterk toenemend aantal aanmeldingen en een onzekere financiering van de behandeling. Het VUmc zal er zoveel als mogelijk aan doen om iedereen die zich het afgelopen half jaar had willen aanmelden zo snel mogelijk in te plannen. Gezien het feit dat op dit moment de al eerder bestaande wachtlijsten nog weggewerkt worden, bestaat echter de kans dat er opnieuw een wachtlijst ontstaat.

Nu er de afgelopen maanden niet de mogelijkheid is geweest om een wachtlijst op volgorde van aanmelding te maken, is er besloten om elke patiënt die zich had willen aanmelden, hiervoor de gelegenheid te geven dit alsnog te doen tot 1 juli 2014.

Om iedereen een gelijke kans te geven zullen wij daarbij voor die maand een willekeurige volgorde aanhouden en geen ' wie eerst komt, eerst maalt'-principe toepassen. Zo kan iedereen in deze maand rustig overwegen of hij of zij zich aan wil melden.

Uiteraard stellen wij alles in het werk om iedereen binnen een redelijke termijn te kunnen helpen.

Aanmeldingsprocedure volwassenen

Om u in te kunnen schrijven willen wij u verzoeken om contact op te nemen met het secretariaat van het genderteam middels, het uitsluitend voor aanmeldingen, beschikbare telefoonnummer 020 4446111 
Dit nummer  is  bereikbaar tussen 9:00-12:00 en van 13:00 - 16:00.

Als u zich wilt aanmelden en 18 jaar of ouder bent dan zal een van onze medewerkers uw gegevens opnemen bestaande uit:

  • Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres
  • Gegevens ziektekostenverzekering
  • Gegevens huisarts

Vervolgens krijgt u van ons een formulier met het verzoek deze te voorzien van een handtekening waarin u verklaart dat u akkoord gaat met het door ons opvragen van medische gegevens bij uw huisarts en bij behandelaars waar u mogelijk verder onder behandeling bent (zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, psycholoog etc.).

Als het genderteam deze akkoordverklaring van u heeft ontvangen dan zal bij de door u opgegeven huisarts en overige behandelaars door ons informatie worden opgevraagd.

Als deze informatie binnen is wordt u door ons gebeld voor het maken van een eerste afspraak, het zogeheten screeningsgesprek. Dit gesprek is met een medisch psycholoog verbonden aan het genderteam.

Aanmeldingsprocedure kinderen en jongeren ( tot 18 jaar)

Als u jonger bent dan 18 jaar verzoeken wij u om contact op te nemen met het secretariaat van het genderteam middels, het uitsluitend voor aanmeldingen, beschikbare telefoonnummer 020 4446111. Dit nummer  is  bereikbaar tussen 9:00-12:00 en van 13:00 - 16:00.

Een van onze medewerkers zal uw naam en telefoonnummer noteren waarna u, zo spoedig als mogelijk, zult worden teruggebeld door een medewerker van het secretariaat van het genderteam kinderen en jongeren.  

N.b. vergeet niet dat u een verwijsbrief nodig heeft van uw huisarts voor uw eerste daadwerkelijke afspraak op de genderpoli.

bron: Origineel

printen