Toegankelijkheidsverklaring

Amsterdam UMC, locatie VUmc voldoet zoveel mogelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de websites:

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Onderzoek

Onze deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Periodieke interne controle

Onze redactie toetst voor publicatie alle content op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle

Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via e-mail: communicatie@vumc.nl.

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

Succescriterium 3.1.2: Taal van zinsdelen

Oorzaak: niet mogelijk om in het cms verandering van taal voor een woord of zinsdeel aan te geven.
Gevolg: Hulptechnologieën spreken de tekst mogelijk niet op de juiste manier uit.
Maatregelen: Aanpassing in cms door leverancier
Planning: onbekend

Deze toegankelijkheidsverklaring is geactualiseerd op 2 september 2019.