Amsterdam UMC, locatie VUmc hecht grote waarde aan goed onderwijs en deskundige docenten. Onderwijs geven aan geneeskundestudenten en aan artsen-in-opleiding is een complexe taak, die veel vraagt van de docent. Het overdragen van kennis en vaardigheden aan een nieuwe generatie medische professionals is leuk en uitdagend.

Om docenten, begeleiders en opleiders in de Faculteit der Geneeskunde VU te ondersteunen en hun didactische vaardigheden te versterken, bieden wij scholing in verschillende vormen aan. Naast onderstaand aanbod verzorgen wij ook tutortrainingen (bachelorjaar 1, 2 en 3), trainingen voor nieuwe KTO-docenten en trainingen basisdidactiek voor student-assistenten.

Onderwijskwalificaties

Basis Kwalificatie Onderwijs

Senior Kwalificatie Onderwijs

Scholingsaanbod Docentprofessionalisering

Groepsonderwijs

Begeleiding

Toetsing

Ander scholingsaanbod

Scholingen aangeboden door het team Onderzoek van Onderwijs

Scholingen o.a. aangeboden door het team MSV (Medisch Specialistische Vervolgopleidingen)

  • Teach the Teacher
  • Discipline Overstijgend Onderwijs

Meer informatie over het MSV-aanbod is te vinden op de website van het MSV-team
Website MSV-team.