Amsterdam UMC, locatie VUmc hecht grote waarde aan goed onderwijs en deskundige docenten. Onderwijs geven aan geneeskundestudenten en aan artsen-in-opleiding is een complexe taak, die veel vraagt van de docent. Het overdragen van kennis en vaardigheden aan een nieuwe generatie medische professionals is leuk en uitdagend. Om dit te ondersteunen en versterken hebben wij onderstaand scholingsaanbod ontwikkeld, voor docenten en opleiders in de bachelor en master geneeskunde.

Onderwijskwalificaties

Basis Kwalificatie Onderwijs
Senior Kwalificatie Onderwijs

Scholingsaanbod

Docenten bachelopleiding geneeskunde
Docenten masteropleiding geneeskunde
Opleiders & supervisoren medische vervolgopleidingen