Amstel Academie

Wij verzorgen praktijkopleidingen en vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, de opleidingen tot Anesthesiemedewerker, Operatieassistent, Medisch nucleair werker, en Radiodiagnostisch Laborant.

Amstel Academie verzorgt praktijk en vervolgopleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteunde medewerkers. Dat doen we voor 17 ziekenhuizen in de regio, maar ook voor de medewerkers van ruim 40 andere ziekenhuizen in heel Nederland.

Onze opleidingen

Praktijkopleiding Verpleegkunde op mbo- en hbo-niveau

Studenten zijn verbonden aan een mbo- of hbo-instelling en volgen hun stage aan de VUmc. VUmc heeft jaarlijks 200 stageplekken beschikbaar.

Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VVO)

Ruim 25 in service opleidingstrajecten voor gespecialiseerd verpleegkundigen. Onderverdeeld in de clusters: acuut , intensief en moeder/kind.

Medisch ondersteunende opleidingen

Initiële opleidingen Radiodiagnostisch Laboranten (RDL), Medisch nucleair werker, Operatieassistenten (OA), Anesthesiemedewerkers (AM). Verder zijn er diverse specialisatietrajecten.

Medisch ondersteunende vervolgopleidingen

Zorgprofessionals kunnen zich verder verdiepen in een specialisme met een bijscholing of medisch ondersteunende (vervolg)opleiding.

Onze kracht is maatwerk en aansluiting vinden bij de praktijk met gekwalificeerde opleiders die hun wortels in de zorg hebben.

Verpleegkunde op mbo- en hbo-niveau

De Amstel Academie verzorgt praktijkopleidingen voor verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau, verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. Dat doen we voor 17 ziekenhuizen in de regio, maar ook voor de medewerkers van ruim 40 andere ziekenhuizen in heel Nederland.

Aansluiting op de praktijk

De opleidingen van de Amstel Academie zijn inservice opleidingen. Dit betekent dat studenten tijdens hun opleiding in dienst zijn van een ziekenhuis of instelling, en theoretisch onderwijs volgen bij de Amstel Academie. De kracht van inservice opleidingen is dat studenten vanaf het begin van hun opleiding worden voorbereid op de werkomgeving. Door het contact dat de Amstel Academie met de instellingen onderhoudt, is het mogelijk binnen bestaande opleidingen accenten aan te brengen of, indien nodig, andere onderwijsprogramma's te ontwikkelen.

Snel inspelen op de zorgvraag

In Nederland kampen we met een groot tekort aan verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel. Om snel in te kunnen spelen op de toenemende vraag zoeken we naar andere vormen van opleiden. De opleidingsprogramma’s worden in samenwerking met de ziekenhuizen ontwikkeld en direct in de praktijk gebracht. Ook daarmee sluiten we beter aan bij de snel veranderende vraag.

Magazine Amstel Academie

In het digitale magazine van Amstel Academie vind je nieuws uit de zorgwereld, lees je spraakmakende reportages over en door studenten en vind je informatie over alle opleidingen.

Meer informatie? vraag het aan:

onze studievoorlichters
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

Volg ons op:
Facebook & Instagram