Wat is genderdysforie?

Genderdysforie is het diepe gevoel van onbehagen dat iemand ervaart als geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. Vaak gaat het samen met de wens om van een andere geslacht te willen zijn.

Iemand wil zich dan niet alleen graag gedragen als een ander geslacht en zo aangesproken worden (genderrol of genderexpressie) maar ook de lichamelijke kenmerken.

De sterkte van dit gevoel kan verschillen en het kan ook verschillende vormen hebben.

Genderdysforie is de officiële medische aanduiding volgens de DSM-5, het ziekteclassificatie systeem van de American Psychiatric Association. Het belangrijkste kenmerk is de incongruentie (= het niet overeenkomen) van geboortegeslacht en ervaren geslacht. Een andere medische term is: transseksualiteit, wat steeds minder gebruikt wordt.

Steeds vaker wordt de term transgender gebruikt. Hierbij wil men een genderbevestigende medische behandeling ondergaan middels hormonen en/of operaties.

Genderincongruentie is de voorgestelde terminologie volgens de nieuwe ICD-11, het ziekteclassificatiesysteem van de World Health Organization.

Genderdysforie komt op alle leeftijden voor. Het kan al in de kindertijd aanwezig zijn, maar lang niet alle kinderen met genderdysforie behouden dit gevoel en willen later medische behandeling.

printen