Verklaring wijziging geslacht

Sinds 1 juli 2014 is het voor Nederlanders van 16 jaar en ouder mogelijk om op grond van een verklaring transgender de aanduiding van het geslacht in de geboorteakte te wijzigen.

Een verklaring transgender kan worden verstrekt door een deskundige als die er voldoende van overtuigd is dat de wens van een persoon om tot het andere geslacht te behoren realistisch en blijvend is. In dat geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen. Ook kan de voornaam (of voornamen) van de persoon in kwestie gewijzigd worden.

Een verklaring wijziging geslacht (deskundigenverklaring) kunt u aanvragen bij het genderteam van VUmc.

Bij de aanvraag maken we onderscheid tussen degenen die bekend zijn bij het genderteam en degenen die dat niet zijn: