Informatie voor verwijzers

Patiënt doorverwijzen

Voor behandeling bij het genderteam is een verwijzing van een arts, huisarts of medisch specialist nodig.

Wij ontvangen de verwijsbrief bij voorkeur digitaal via ZorgDomein. U kunt het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG) als afdeling vinden onder het specialisme interne geneeskunde. Kijk voor meer informatie op www.vumc.nl/zorgdomein

Vanaf januari 2017 neemt de Genderpoli van het LUMC en Curium geen kinderen en jongeren als nieuwe patiënten meer aan.

Indien u nog niet bent aangesloten op Zorgdomein kunt u de verwijsbrief ook faxen door gebruik te maken van faxnummer 020 444 5254.

Ook kan de verwijsbrief per post worden opgestuurd naar:
VUmc t.a.v. Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie
PK 1Y 160
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Intercollegiaal overleg of advies

Voor intercollegiaal overleg of advies kunnen verwijzers direct contact opnemen met de daarvoor bestemde telefoonlijn via 020 4440627.

printen