Polikliniek en groepsconsulten

De polikliniek K (de genderpoli) is het loket voor zowel de zorg voor volwassenen, als voor kinderen en adolescenten.

Sommige deelbehandelingen vinden op een andere polikliniek plaats (bijv. poli kindergeneeskunde, plastische chirurgie, urologie).

Op de poli's kindergeneeskunde en plastische chirurgie wordt ook gewerkt met groepsconsulten waarbij vooral voorlichting wordt gegeven aan een groep patiënten.

De ervaring leert dat dit goed werkt omdat mensen kunnen leren van de vragen die anderen stellen.

printen