Informatie-uitwisseling

Er wordt van u verwacht dat u uw psycholoog en uw andere behandelaars gedurende de hele behandeling over belangrijke zaken op de hoogte houdt.

Het niet verstrekken van zulke informatie of het geven van misleidende informatie kan er toe leiden dat de behandeling geen verdere doorgang kan vinden.

Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, dan verzoeken wij u met klem deze tijdig, d.w.z. drie tot vier dagen tevoren, af te zeggen.

Als u regelmatig niet op een afspraak komt, zonder tijdig af te zeggen, dan heeft dit niet alleen consequenties voor uw eigen behandeling, maar ook voor anderen. Zo wordt de wachtlijst namelijk onnodig lang en door niet op afspraken te verschijnen benadeelt u dus ook anderen.

printen