Medische behandelfase

Start medische behandelfase

Het eventuele besluit tot verdere behandeling in VUmc is de start van een nieuwe fase. Deze houdt in dat u begint met de hormoonbehandeling en, voor zover u daartoe nog niet toe over was gegaan, de sociale rolwisseling (transitie).

Voor het medische deel van de behandeling bent u onder controle bij de endocrinoloog. Gedurende deze behandelfase heeft u ook regelmatig gesprekken met de psycholoog. Deze fase wordt 'hormonale' fase genoemd en duurt volgens ons huidige protocol één jaar.

Na een jaar wordt samen met u en het genderteam besloten over de volgende stappen van het medisch traject, namelijk de chirurgische ingrepen ter aanpassing aan het gewenste geslacht.

Sociale rolwisseling en hormoonbehandeling

Als u start met vermannelijkende hormonen (voor personen die als vrouw zijn geboren) of vervrouwelijkende hormonen (voor personen die als man zijn geboren) is een sociale rolwisseling nodig. Immers, de buitenwereld gaat zien dat er van een geslachtsbevestigende behandeling sprake is (krijgen van een lage stem en gezichtsbeharing of borsten).

Indien u tot dat moment nog niet als iemand van het gewenste geslacht heeft geleefd, is de sociale rolwisseling een belangrijk onderwerp van gesprek met uw psycholoog.

Contact met de psycholoog

Gedurende de 'hormonale ' fase heeft u regelmatig contact met de psycholoog. Hoe vaak deze gesprekken plaatsvinden, bespreekt de psycholoog met u. Deze contacten zijn niet vrijblijvend. Als iemand na de start met de hormonen regelmatig niet verschijnt op deze afspraken, dan kan dat serieuze gevolgen hebben voor de behandeling:

  • De beslissing om tot de geslachtsveranderende operaties over te gaan kan vertraging oplopen, omdat de indicatie voor deze operaties mede op basis van de behandelcontacten met de psycholoog gesteld wordt.
  • De hormoonbehandeling kan geheel worden stopgezet. Het is dus in uw eigen belang om de afspraken die u op onze polikliniek maakt na te komen.

Contact met de endocrinoloog

Gedurende de 'hormonale' fase wordt u ook regelmatig gezien door een hormoonvoorschrijvende arts. Deze contacten zijn bedoeld om de hormoonbehandeling te monitoren en uw gezondheid te bewaken. Ook deze contacten zijn niet vrijblijvend.

Op verschillende tijdpunten is bloedonderzoek nodig om de hormonen en de effecten ervan op verschillende organen (bijvoorbeeld lever) te controleren.

Het secretariaat van de polikliniek zal altijd proberen om u gecombineerde afspraken te geven zodat uw bezoek bij het genderteam zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd.

Als iemand na de start met de hormonen regelmatig niet verschijnt op deze afspraken, dan kan dat serieuze gevolgen hebben voor het vervolg van de behandeling.

Contact met andere disciplines ter aanpassing aan het gewenste geslacht

Tijdens de 'hormonale fase' zal u ook naar andere specialisten, verbonden aan het genderteam, worden doorverwezen.

  • Man-naar-vrouw transgenders worden bijvoorbeeld naar een dermatoloog verwezen ter beoordeling van en indicatiestelling voor de epilatie, naar een kno arts ter beoordeling van de grootte van de adamsappel of naar een foniater ter beoordeling van de stem en de kansen op een stem-verhoging. De foniater zal u vervolgens doorverwijzen naar een praktijk voor logopedie voor stemoefeningen.
  • Vrouw-naar-man transgenders worden bijvoorbeeld naar de afdeling gynaecologie verwezen voor een echoscopie van de eierstokken en baarmoeder. Deze organen zijn bijzonder hormoongevoelig en kunnen soms onder invloed van hormonen veranderen.
printen