Begeleide Intervisie

Schrijf je nu in

Hoe zet je je eigen kwaliteiten optimaal in bij de uitoefening van je vak? Wat zijn je valkuilen en hoe leer je daarmee omgaan? Hoe houd je balans tussen werk en privé? Hoe kun je omgaan met een (dreigend) conflict? Een professional die zich bewust is van zijn sterke en zwakke kanten, groeit in professionaliteit. Intervisie is een beproefde methode om dit doel te bereiken. Op vaste momenten neem je even afstand van de dagelijkse hectiek om met collega's praktijkdilemma's te bespreken. Dit levert nieuwe inzichten en effectieve strategieën op.

Schrijf je nu in

Uw docent / trainer drs. J. Jeltes

De essentie van intervisie is het bespreken van praktijksituaties met collega-aios. De ervaringen worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Een intervisiebegeleider brengt  diepgang in de discussie en zorgt ervoor dat adviezen worden afgestemd op de behoefte van de inbrenger. Voor optimaal rendement is het belangrijk dat de deelnemers vrij gepland zijn van piepers en andere verantwoordelijkheden.

De essentie van intervisie is het bespreken van praktijksituaties met collega-aios. De ervaringen worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Een intervisiebegeleider brengt  diepgang in de discussie en zorgt ervoor dat adviezen worden afgestemd op de behoefte van de inbrenger. Voor optimaal rendement is het belangrijk dat de deelnemers vrij gepland zijn van piepers en andere verantwoordelijkheden. Afhankelijk van eigen inbreng wisselt het onderwerp. Onderwerpen die regelmatig worden ingebracht zijn:

  • Werkdruk; balans werk-privé
  • Contact met patiënten
  • Samenwerking met collega's
  • Opleidingsperikelen
  • Indrukwekkende situaties
  • Signalen van dreigende burn-out
  • Afgrenzen van verantwoordelijkheid
  • Toekomstplannen

Kosten

De kosten voor deze 8 x 2 uur cursus bedragen € 600,- 

Locatie

VUmc Klinisch Trainingscentrum (KTC)

Maximaal aantal deelnemers

8

Programmaleider

Mw. drs. J. Jeltes

Organisatie en informatie

VUmc School of Medical Sciences
Team Professionalisering
E. doo@vumc.nl

Inschrijven

Je kunt je interesse aan deelname aan een intervisietraject kenbaar maken door een mail te sturen naar doo@vumc.nl Zodra wij voldoende aanmeldingen hebben, nemen wij contact op en plannen in overleg data en tijden. Zodra een groep van start gaat, zullen wij je vragen definitief in te schrijven. Pas dan brengen wij de intervisie in rekening.

Je kunt de kosten declareren bij het ziekenhuis waar je op het moment van cursusdeelname de opleiding volgt. Als je tijdens de cursus een opleiding bij VUmc volt, ontvang je geen factuur; de kosten worden rechtstreeks doorbelast aan jouw afdeling.

Annulering

Bij verhindering dient de cursist zich door een collega te laten vervangen en deze mutatie schriftelijk aan School of Medical Sciences door te geven. Annuleren kan per mail tot een maand voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot deze datum wordt €35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum volgt een factuur voor het volledige inschrijfgeld.