De Innerlijke Krijger ®

Het gedachtegoed is in 2008 ontwikkeld binnen VUmc door Wanda Straatman en Angelique Schueler. Zij hebben in opdracht van de VUmc Academie de leergang De Innerlijke Krijger® ontwikkeld en zijn de auteurs van het boek 'Vergeten Weten', een aanmoediging tot leiderschap in transformatieprocessen.

De naam

De naam De Innerlijke Krijger® staat symbool voor innerlijke moed: eerlijk naar jezelf willen kijken, weten wat belangrijk is en daarvoor gaan staan. Het verwijst naar het archetypische beeld van de krijger zoals dat tot uiting komt in de oude krijgskunsten, waarbij het niet gaat om de brute kracht van agressie, maar om het geduld en de alertheid waarmee het juiste moment gekozen wordt om te doen wat nodig is. Het verwijst naar zelfkennis en het onder beheer hebben van de eigen impulsen en emoties.

De kracht van een krijger is niet de kracht van overreding of met de vuist op tafel slaan, maar veeleer de kracht van eenvoudige oprechtheid. In de kern gaat het om stoutmoedig en waarachtig leiderschap. Stoutmoedig: de moed om buiten gebaande paden te treden en te doen wat je te doen hebt. Waarachtig: de bereidheid om de realiteit onder ogen te zien, illusies los te laten en de keuze te maken om je eigen waarheid te leven zonder die van anderen geweld aan te doen.

Programma's

In onze leiderschapsprogramma's creëren wij de voorwaarden waaronder waarachtig en stoutmoedig leiderschap ruimte krijgt en ten volle ervaren kan worden. Dit betekent dat we niet uitgaan van een bepaald leiderschapsconcept waar we deelnemers in opleiden. Hoe zouden wij kunnen bedenken wat waarachtig leiderschap inhoudt voor elke individuele deelnemer, laat staan dat we algemene doelstellingen zouden kunnen formuleren voor een leergang.

Er zijn in onze leertrajecten geen van te voren vastgestelde einddoelen en we meten geen ontwikkeling, vooruitgang of gedragsverandering. Dit is ongebruikelijk voor opleidingsprogramma's, het betekent dat we de gangbare aannames over leren en ontwikkelen loslaten en een radicaal andere insteek kiezen. Deze insteek rust op een aantal eenvoudige basisprincipes:

  • Het proces dat we in gang zetten is een beweging van binnen naar buiten. We voegen niets toe, we sturen of begeleiden niet in een bepaalde richting. Juist door alle eisen of verwachtingen achterwege te laten, creëren we een setting met een open eind waarin deelnemers in vrijheid hun eigen waarden, drijfveren, unieke talenten en bijdrage kunnen (her)vinden. Dan hoeven ze niet langer hun best te doen, maar kunnen ze het beste van zichzelf geven.
  • Centraal in de programma's staat de directe ervaring: we bieden deelnemers kaders en prikkels om (opnieuw) te ervaren hoe ze naar hun omgeving en naar zichzelf kijken, om te voelen wie of wat hen raakt, weer te vertrouwen op hun intuïtie en te weten wat hen te doen staat. Wanneer mensen vervolgens ervaringen met elkaar delen, vanuit openheid en kwetsbaarheid, ontstaat er werkelijke verbinding en een natuurlijk collectief leerproces.
  • De setting voor dit leerproces wordt gekenmerkt door rust en vertraging. Het is absoluut noodzakelijk om de dagelijkse hectiek met de vaste patronen van meer, sneller en beter te doorbreken en tot rust te komen. Alleen wanneer we uit onze individuele en collectieve patronen stappen, kunnen we ons ervan bewust worden en kunnen we opnieuw bekijken of ze ons dienen of juist belemmeren. Het is belangrijk om een locatie te vinden die dit ondersteunt.
  • En tenslotte draait het in de kern om vertrouwen. Wij vragen van deelnemers alleen de bereidheid om naar zichzelf te kijken en nieuwe ervaringen op te doen in het volle vertrouwen dat iedereen datgene oppikt wat op dat moment voor hem of haar verhelderend of verrijkend is. Dat kan alleen in een setting die vrij van oordelen en verwachtingen is. Als begeleiders zijn we ons hier sterk van bewust. Het is niet onze taak om te sturen en te helpen, maar om de juiste bedding te creëren waarbinnen deelnemers hun eigen waarheid kunnen vinden en leven. Dit vraagt van begeleiders een voortdurende alertheid op eigen valkuilen.

De afgelopen jaren zijn verschillende programma's ontwikkeld vanuit het gedachtegoed, zowel in-company als met open inschrijving. Inmiddels is een netwerk ontstaan van door de VUmc Academie gecertificeerde begeleiders die vanuit De Innerlijke Krijger® principes werken.