DOO - Coach de Co

Schrijf je nu in

Als begeleider van coassistenten speelt u een cruciale rol bij het opleiden van toekomstige artsen. Voor het verwerven van medische en niet medische competenties door coassistenten is de kwaliteit van de begeleiding van groot belang. In deze training leert u daarom hoe u op een didactische manier coassistenten begeleidt.

Tijdens de training Coach de Co (voorheen training Teach the Teacher Basis - begeleiden van coassistenten) ontwikkelt u uw didactische kwaliteiten ten aanzien van het begeleiden van coassistenten. U wordt geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en over het gebruik van de toets- en beoordelingsinstrumenten. Daarnaast leert u hoe u uw waarneming kunt omzetten naar een beoordeling. We leggen uit wat het belang is van het geven van feedback. Hiermee gaat u ook oefenen. U leert bovendien hoe u een co-assistent het beste begeleidt, waarbij de nadruk ligt op integratie van onderwijs en opleiden in de werksituatie. Tijdens de training is er aandacht voor de transfer naar uw dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor begeleiders van VUmc coassistenten: aios (in alle fases van hun opleiding) en stafleden. Aangezien de inhoudelijke focus bij de didactische principes ligt, kunnen ook aios die geen coassistenten begeleiden participeren aan de training.

Programma-onderdelen

 • Introductie en leerdoelen
 • VUmc coschappen
 • Observeren, toetsen en beoordelen
 • Feedback geven
 • Integreren van onderwijs en in de praktijk
 • Leerprincipes
 • Didactische vaardigheden
 • Transfer naar de praktijk

        

 • Duur: 1 dag (09.00 -17.00 uur)
 • De training wordt geleid door een klinisch trainer en een gedragswetenschappelijk trainer
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12

    

Voorbereiding en deelname

U ontvangt van tevoren opdrachten om voor te bereiden. Wij verwachten dat u gedurende de gehele training aanwezig bent en dat u actief deelneemt. Na volledige deelname aan de training (inclusief voorbereiding en opdrachten) ontvangt u een certificaat van deelname en worden 6 accreditatiepunten bijgeschreven. 

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle trainingen worden online geëvalueerd. Ook is tijdens de training ruimte voor feedback. Om een effectieve transfer naar de praktijk te bevorderen, ontvangt u 3 maanden na de training een email met een samenvatting, tips en een enquête met als doel te achterhalen welke onderwerpen u in de praktijk toepast.

Locatie

N.v.t., cursussen in het najaar zijn allemaal online.  

Cursusdata najaar 2021
17 september
11 oktober
17 november


Kosten

De kosten voor deze 1-daagse cursus bedragen € 300,- 

Programmaleider

Mw. drs. J. (Jantien) van Santen 

Organisatie en inlichtingen

Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit
Barbara Franken-Klinkenberg
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
T. 020-44 44292
E. doo@vumc.nl

Inschrijven

Via de link 'Schrijf je nu in' kunt u zich inschrijven. Het is nodig om per academisch jaar een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. 

U kunt de kosten declareren bij het ziekenhuis waar u op het moment van cursusdeelname de training volgt. Bent u in opleiding bij Amsterdam UMC, lokatie VUmc, dan worden de kosten rechtstreeks doorbelast aan uw afdeling.

Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Een aantal weken voor de cursus ontvangt u inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Annulering

Bij verhindering dient u zich door een collega te laten vervangen en deze mutatie schriftelijk aan School of Medical Sciences door te geven. Annuleren kan per mail tot een maand voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot deze datum brengen wij  €35,- administratiekosten in rekening. Na deze datum volgt een factuur voor het volledige inschrijfgeld.