DOO - Coach de Co

Schrijf je nu in

Als a(n)ios is het begeleiden en beoordelen van coassistenten een belangrijke taak.Je wilt iets bijdragen aan de ontwikkeling van coassistenten, maar dat is soms nog best lastig. Wat houdt je begeleidersrol precies in? Hoe geef je feedback waar een coassistent echt iets aan heeft? En hoe combineer je het opleiden met de dagelijkse drukte in de patiëntenzorg?

Vaak weet je niet goed hoe dit vorm te geven, wat belangrijk is en wat je beter wel en niet kunt doen. Dit gezamenlijke Amsterdam UMC programma biedt handvatten voor het begeleiden van coassistenten uit de masterprogramma’s geneeskunde van de UvA en de VU.

Deze training is voor begeleiders van coassistenten van VUmc en AMC: aiossen (in alle fases van hun opleiding) en stafleden. Aangezien de inhoudelijke focus bij de didactische principes ligt, kunnen ook aiossen die geen coassistenten begeleiden participeren in de training.

Tijdens de training Coach de Co 2.0 ontwikkel je je didactische kwaliteiten in het begeleiden van coassistenten. Je krijgt informatie over actuele ontwikkelingen en over het gebruik van toets- en beoordelingsinstrumenten. We leggen uit wat het belang is voor de coassistent bruikbare feedback. Hiermee ga je ook oefenen. Je leert bovendien hoe je een coassistent het beste begeleidt, waarbij de nadruk ligt op integratie van onderwijs en opleiden in de werksituatie. Tijdens de training is er aandacht voor de transfer naar de dagelijkse praktijk.

De training is opgebouwd uit twee delen:

Deel 1: een online voorbereidingsprogramma dat je in eigen tijd en eigen tempo kunt volgen. Je moet dit doorlopen om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst.

Deel 2: een bijeenkomst van een dagdeel (face to face of online) met een groep van 12 deelnemers en twee docenten.

Voorbereiding en deelname

Je ontvangt van tevoren opdrachten om voor te bereiden. Wij verwachten dat je gedurende de gehele training aanwezig bent en dat je actief deelneemt. Na volledige deelname aan de training (inclusief voorbereiding en opdrachten) ontvang je een certificaat. 

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle trainingen worden online geëvalueerd. Ook is tijdens de training ruimte voor feedback. Om een effectieve transfer naar de praktijk te bevorderen, ontvang je 3 maanden na de training een email met een samenvatting, tips en een enquête met als doel te achterhalen welke onderwerpen je in de praktijk toepast

Leerdoelen

Na het afronden van de training:

 • realiseert de deelnemer zich het belang van een veilig leerklimaat voor het opleiden van coassistenten en heeft deze verwoord hoe je hieraan als begeleider kunt en wilt bijdragen;
 • kan de deelnemer aangeven in welke fase van hun opleiding coassistenten zijn als ze naar jouw opleiding komen
 • weet de deelnemer waar de opleidingsleerdoelen voor het coschap van zijn/haar afdeling te vinden zijn en heeft (globaal) kennisgenomen van deze leerdoelen;
 • kan de deelnemer met een coassistent bespreken wat op dat moment de actuele leerdoelen zijn van de coassistent en helpen leerdoelen binnen verschillende CANMEDS-domeinen te concretiseren;
 • kan de deelnemer uitleggen hoe motivatie van een coassistent in de praktijk te verhogen is door in te spelen op de psychologische basisbehoeften uit de Self Determination Theory;
 • kan de deelnemer beschrijven hoe de toetsing van de coassistenten in de masterfase verloopt, wat de rol hierin is van verschillende betrokkenen en wat de plaats is van feedback en beoordelingsinstrumenten;
 • kan de deelnemer uitleggen wat de keuze van de opleidingen voor programmatisch toetsen betekent voor de eigen rol (je bent begeleider, geen beoordelaar);
 • kan de deelnemer uitleggen wat verstaan wordt onder een feedbackcultuur en welke factoren bijdragen aan effectiviteit van feedbackgesprekken (o.a. rol van de coassistent, rol van de begeleider, contextuele factoren);
 • kan de deelnemer coassistenten informatierijke feedback geven over een geobserveerde handeling;
 • kan de deelnemer tijdens een feedbackmoment een dialoog met een coassistent aangaan die het leerproces van de coassistent ondersteunt (doordat de coassistent meer inzicht krijgt in het eigen kunnen en vervolgstappen voor de verdere ontwikkeling kan plannen);
 • weet de deelnemer welke feedbackinstrumenten er zijn vanuit de opleidingen (VU en UvA) en kan deze formulieren zo invullen dat deze informatief zijn voor de coassistent en voor de portfoliobeoordelaars;
 • realiseert de deelnemer zich dat het belangrijk is om begeleiding van een coassistent goed af te sluiten;
 • kan de deelnemer reflecteren op de vraag hoe het opleiden van coassistenten bijdraagt aan de eigen professionele ontwikkeling als arts en opleider.

        

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor begeleiders van coassistenten van VUmc en AMC: aiossen (in alle fases van hun opleiding) en stafleden. Aangezien de inhoudelijke focus bij de didactische principes ligt, kunnen ook aiossen die geen coassistenten begeleiden participeren in de training.

Locatie

Volgt.  

Data trainingen 2024

Vrijdag 27 september 09:00- 17 :00 uur
Woensdag 23 oktober 09:00 - 17:00 uur
Dinsdag 26 november 09:00 - 17:00 uur

Kosten

In deze cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers.
Deelname voor aiossen van Amsterdam UMC is kosteloos.
Externe deelnemers betalen voor deelname € 300.

Inschrijven

Via de link 'Schrijf je nu in' kun je je inschrijven. Het is nodig om per kalenderjaar een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. 
Externe deelnemers kunnen de kosten declareren bij het ziekenhuis waar zij op het moment van cursusdeelname de opleiding volgen.
Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Een aantal weken voor de cursus ontvang je inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met doo@amsterdamumc.nl.

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt € 300 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft.

De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.
Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.
NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd.

Programmaleider

Mw. J. (Jamila) El Hilali

Organisatie en inlichtingen

MVO Leerhuis
Postbus 7057 1007 MB Amsterdam
T. 020-44 44292
E. doo@amsterdamumc.nl