Leergang Justitiële Geneeskunde

Schrijf je nu in

Justitiële huisartsenzorg is zorg voor een bijzondere groep patiënten. Justitiabelen hebben gezondheidsproblematiek met specifieke kenmerken waardoor ze afwijken van de gemiddelde populatie in de reguliere huisartsenpraktijk. Patiënten met verslavings- en psychiatrische problematiek zijn oververtegenwoordigd. Bovendien is de aard van de aandoeningen veelal ernstiger en hebben patiënten meerdere aandoeningen tegelijk. Patiënten en huisartsen functioneren binnen de inrichting in een bepaald juridisch kader en moeten daarbinnen een relatie met elkaar opbouwen. De juridische context heeft zowel invloed op de gezondheid en het gedrag van de justitiabelen, als het professionele handelen van de huisarts.

Deze leergang wordt in samenwerking met de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) aangeboden. U wordt opgeleid tot Justitieel Geneeskundige die zelfstandig, efficiënt en doelmatig kan werken binnen de justitiële context. U ontwikkelt aanvullende en verdiepende competenties op uw vakgebied als huisarts. Na succesvolle afronding  beschikt u over specifieke competenties op het gebied van Justitiële Geneeskunde.

De opleiding is onder meer gebaseerd op het competentieprofiel van Justitieel Geneeskundige zoals dat door de LHV en LPG op 18 oktober 2007 is vastgesteld.

De Leergang wordt momenteel herzien.
De onderstaande thema’s zijn onder voorbehoud van het herontwerp dat tot en met juli 2019 plaatsvindt.

·         Kennismaking en introductie
·         Juridische context
·         Samenwerking en toegeleiding
·         Veiligheid
·         Moreel beraad en ethische dilemma’s
·         Persoonlijkheidsstoornissen
·         Bejegening
·         Verslaving
·         Infectieziekten

 Tijdens de leergang werkt u aan de eindopdracht, waarbij een verbeterplan wordt beschreven en uitgevoerd en de resultaten in de laatste bijeenkomst worden gepresenteerd.

Doelgroep  

U bent huisarts en verricht bij aanvang van de leergang reguliere werkzaamheden binnen een Justitiële Inrichting van DJI.   

Studiebelasting en accreditatie
De leergang  duurt een jaar en bestaat uit tien(Afhankelijk van de evaluatie en herontwerp wordt dit mogelijk nog naar beneden bijgesteld) bijeenkomsten die u voorbereidt in de digitale leeromgeving. Denk hierbij aan opdrachten, filmpjes en kennistoetsen.  U moet rekenen op totaal ongeveer 80 tot 100 uur studiebelasting voor de gehele leergang  Dit betreft zowel de bijeenkomsten als de opdrachten in de digitale leeromgeving en de eindopdracht. De leergang is geaccrediteerd voor 40 punten.

Data  en locatie 

De eerste bijeenkomst is op woensdag 25 september 2019 van 14.00 tot 19.00 uur bij DJI-NIFP in Utrecht.
De overige bijeenkomsten zijn ook op woensdag, maar dan van 15.00 uur tot 20.00 uur op een locatie bij UMC Amsterdam, locatie VUmc.
Data voor 2019 zijn: 30 oktober en 27 november 2019
De overige data worden uiterlijk op 1 juni 2019 bekend gemaakt op deze website. 

Certificaat
De leergang is succesvol afgerond als u alle bijeenkomsten heeft bijgewoond(U mag maximaal 1 bijeenkomst missen), de voorbereiding in de digitale leeromgeving heeft gemaakt en de eindopdracht met een voldoende heeft afgesloten. Dan ontvangt u het Certificaat Justitieel Geneeskundige van VUmc Academie. Voor de officiële registratie schrijft u zich daarna in het CHBB-register in.
(College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden https://chbb.lhv.nl/)

Kosten van de opleiding
De kosten van de opleiding bedragen in totaal € 4.566,00 per cursist. De kosten worden door DJI vergoed.

Aanmelding
Na overleg met uw leidinggevende kunt u zich voor 1 juli 2019 aanmelden via het Opleidingsinstituut van DJI. Voor het aanvragen van een inschrijfformulier kunt u een e-mail sturen naar servicepunt@dji.minjus.nl .

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Deelnemers die op de wachtlijst staan, krijgen voorrang. Zij dienen zich wel tijdig aan te melden, anders vervalt dit recht.

Overig
U beschikt over een PC, laptop of tablet met een installatie van een van de laatste twee versies van de meest gebruikte browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari).

Meer informatie
Over de aanmelding:
Opleidingsinstituut DJI T 088 07 27029 | E servicepunt@dji.minjus.nl

Over de leergang:
VUmc Academie, Monique Panneman, programmacoördinator
m.panneman@vumc.nl 020- 44 44262/42011

Algemene voorwaarden

Volgt spoedig.

Meer informatie? Vraag het aan

Monique Panneman

Misschien ook interessant?

 1. De maand mei 2019 is de internationale “Stop de bloeding-red een leven maand”. We roepen zoveel op...
  Bekijk
 2. In het medische zorg wordt gebruik gemaakt van een reeks aan verschillende beeldvormende MRI, CT,...
  Bekijk
 3. Kernspin Tomografie, oftewel in het Engels Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een van de in de Op...
  Bekijk
 4. Moet u voor uw werk regelmatig Word 2010 gebruiken en heeft u het idee dat u dit nog niet goed Voor...
  Bekijk