Neuroverpleegkundige

Schrijf je nu in

Binnen deze (vervolg)opleiding wordt aandacht besteed aan de veel voorkomende neurologische ziektebeelden van diagnostiek tot behandeling. Casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt in de lessen gebruikt waarbij aandacht is voor de verschillende fases in zorg binnen de keten van zorg hierbij loopt het klinisch redeneren als een rode draad door de opleiding.

De ingrijpende en indringende problematiek in de gehele keten van zorg vereist van de Neuroverpleegkundige een professionele attitude op basis van empathisch vermogen, kennis van de neurologie en neuropsychologie en flexibel gedrag om de steeds wisselende situaties te kunnen signaleren en hanteren.

De opleiding is opgebouwd rond de zorgfases neuro revalidatie, -palliatieve, en -acute zorg. Het klinisch redeneren wordt toegepast binnen deze specifieke zorg.

De VVO Neuroverpleegkundige kent de volgende leereenheden

  • Introductie vervolgopleiding
  • Klinisch redeneren
  • Neurorevalidatie
  • Neuropalliatieve zorg
  • Neuro acute zorg

Het overzicht leereenheden in schema maakt inzichtelijk welke leeractiviteiten binnen de leereenheden zijn opgenomen.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een dienstverband met een ziekenhuis/(revalidatie)instelling.

Data

De opleiding start jaarlijks in april en november.

Duur

13 maanden waarvan 27 lesdagen.

Accreditatie

Voor deze opleiding kan in samenspraak met de VUmc Amstel Academie een CZO (College Zorg opleidingen) erkenning aangevraagd worden.Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend. 

Bijzonderheden

Het is mogelijk deze opleiding te volgen waarbij de praktijk grotendeels plaats vindt in een revalidatie- of thuiszorginstelling, aangevuld met een stageperiode op een afdeling neurologie en/of neurochirurgie.
Het is mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Offerte losse lesdagen

Prijs losse lesdag € 185,-. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kunt u vrijblijvend doen bij: Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl

Voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij VUmc Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van  VUmc Amstel Academie.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist: 

  • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
  • een dienstverband met een ziekenhuis/(revalidatie)instelling gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Rosanna Könst