Neuroverpleegkundige

Binnen deze (vervolg)opleiding wordt aandacht besteed aan de veel voorkomende neurologische ziektebeelden van diagnostiek tot behandeling. Casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt in de lessen gebruikt waarbij aandacht is voor de verschillende fases in zorg binnen de keten van zorg hierbij loopt het klinisch redeneren als een rode draad door de opleiding.

De ingrijpende en indringende problematiek in de gehele keten van zorg vereist van de Neuroverpleegkundige een professionele attitude op basis van empathisch vermogen, kennis van de neurologie en neuropsychologie en flexibel gedrag om de steeds wisselende situaties te kunnen signaleren en hanteren.

De opleiding is opgebouwd rond de zorgfases neuro revalidatie, -palliatieve, en -acute zorg. Het klinisch redeneren wordt toegepast binnen deze specifieke zorg.

De verpleegkundige vervolgopleiding Neuroverpleegkundige kent de volgende leereenheden

  • Introductie vervolgopleiding
  • Klinisch redeneren
  • Neurorevalidatie
  • Neuropalliatieve zorg
  • Neuro acute zorg

Het overzicht leereenheden in schema maakt inzichtelijk welke leeractiviteiten binnen de leereenheden zijn opgenomen.

Inschrijfprocedure

Om je te kunnen inschrijven voor de opleiding dien je een leerarbeidsovereenkomst te hebben met een instelling. Je leidinggevende in deze instelling beschikt over het inschrijfformulier. Je kunt dit inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend door de instelling, digitaal opsturen naar aanmeldingenamsac@vumc.nl. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je een bevestiging per mail van ons.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een dienstverband met een ziekenhuis/(revalidatie)instelling.

Duur

13 maanden waarvan 27 lesdagen.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in april en november.

Kosten

De prijs van deze opleiding is 4.000 euro.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de opleiding worden de behaalde punten automatisch toegekend.

Bijzonderheden

Het is mogelijk deze opleiding te volgen waarbij de praktijk grotendeels plaats vindt in een revalidatie- of thuiszorginstelling, aangevuld met een stageperiode op een afdeling neurologie en/of neurochirurgie.

Vrijstellingen

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding. Hiertoe dient uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding door de instelling een schriftelijk verzoek vergezeld van bewijsstukken te worden in gediend bij de opleider. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

Offerte losse lesdagen

Het is mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen. Prijs losse lesdag € 185,-. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kunt u vrijblijvend doen bij  Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl

Voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding ben je in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname word je door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van  Amstel Academie.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist: 

  • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
  • een dienstverband met een ziekenhuis/(revalidatie)instelling gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Annelies Blankestijn

Wellicht ook interessant?

  1. De revalidatieverpleegkundige is een belangrijke spil in het interdisciplinaire behandelteam van de...
    Bekijk