Neuroverpleegkundige

In deze opleiding doe je kennis op over de veelzijdige zorg aan de neurologische patiënt in alle fases van zijn/haar ziekte.

De ingrijpende en indringende problematiek in de hele zorgketen vereist van de neuroverpleegkundige een professionele houding op basis van empathisch vermogen, kennis van de neurologie en neuropsychologie en flexibel gedrag om de steeds wisselende situaties te kunnen signaleren en hanteren. Deze opleiding is opgebouwd rond de zorgfases neurorevalidatie, neuro-palliatieve -, en neuro-acute zorg. In de lessen wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk met aandacht voor de verschillende zorgfases binnen de keten van zorg. Het klinisch redeneren vormt de rode draad van de opleiding. 

De verpleegkundige vervolgopleiding Neuroverpleegkundige kent de volgende leereenheden

 • Introductie vervolgopleiding
 • Klinisch redeneren
 • Neurorevalidatie
 • Neuropalliatieve zorg
 • Neuro acute zorg

Het overzicht leereenheden in schema maakt inzichtelijk welke leeractiviteiten binnen de leereenheden zijn opgenomen.

Theoriecomponent

Toetsing vindt plaats d.m.v. zowel schriftelijke toetsing als patiëntbesprekingen.

Praktijkcomponent

De praktijkcomponent bestaat uit 2 praktijkleerperioden waarbij er sprake is van een opbouw in complexiteit. Ook zal er uitvoering gegeven worden aan een kwaliteitsopdracht.

In de opleiding zijn 3 verplichte stagedagen opgenomen in het teken van ketenzorg. In samenspraak met je praktijkinstelling wordt bepaald waar je gaat stage lopen.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. De inschrijving is alleen mogelijk d.m.v. de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundigen (MBO/HBO) met een dienstverband met een relevante afdeling in een ziekenhuis/(revalidatie)instelling.

Duur

13 tot 15 maanden (afhankelijk van dienstverband). Theorie: 27 lesdagen. Praktijk: 1200 uur.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in april en november.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de opleiding worden de behaalde punten automatisch toegekend.

Het theoriegedeelte van de opleiding Neuroverpleegkundige van de Amstel Academie heeft een CZO erkenning. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma. Meer informatie: www.czo.nl. In andere gevallen ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, een diploma Neuroverpleegkundige van de Amstel Academie.

Bijzonderheden

Het is mogelijk deze opleiding te volgen waarbij de praktijk grotendeels plaats vindt in een revalidatie- of thuiszorginstelling, aangevuld met een stageperiode op een afdeling neurologie en/of neurochirurgie. Afhankelijk van je stage(duur) ontvang je een diploma dan wel certificaat.

Vrijstellingen

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding. Hiertoe dient uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding door de instelling een schriftelijk verzoek vergezeld van bewijsstukken te worden in gediend bij de opleider. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

Voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding ben je in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname word je door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van  Amstel Academie.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist: 

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis/(revalidatie)instelling gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Diana Slobben

Wellicht ook interessant?

 1. De opleiding tot revalidatieverpleegkundige maakt jou tot de spil van het interdisciplinaire van de...
  Bekijk
 2. De opleiding tot geriatrisch revalidatieverpleegkundige maakt jou tot de spil van het behandelteam...
  Bekijk