Training voor mentoren - Opleiding Geneeskunde VU

Schrijf je nu in

Het mentoraat maakt onderdeel uit van het Programmatisch Toetsen. Bij programmatisch toetsen kijken we longitudinaal naar de competentie ontwikkeling van de studenten. Als mentor speel je een belangrijke rol in deze longitudinale begeleiding van de coassistent. Deze training bereidt je voor op deze functie.

Het mentoraat maakt onderdeel uit van het Programmatisch Toetsen. Bij programmatisch toetsen kijken we longitudinaal naar de competentie ontwikkeling van de studenten. Dat betekent dat naast het disciplinegebonden feedback tijdens de coschappen, ook feedback op het functioneren over een langere periode plaatsvindt. Door een programmatisch toetsprogramma te implementeren verschuiven we de focus, meer dan voorheen, naar de groei en ontwikkeling van de coassistent zowel in de discipline als over een langere periode in het jaar. Niet iedereen leert alles in hetzelfde tempo of op dezelfde manier. Programmatisch toetsen sluit hier meer bij aan. Als mentor speelt u een belangrijke rol in deze longitudinale begeleiding van de coassistent.

Ben je nog niet aangemeld als mentor en lijkt het je leuk om deze functie te vervullen? In deze beschrijving vind je meer informatie over de functie van mentor. Je kunt je interesse voor deze functie kenbaar maken via mentoraat.vu@amsterdamumc.nl

Programma

Mentoren voor VU-coassistenten volgen een training bestaande uit 3 onderdelen:

 • 1/2 uur inwerkmoment voor aanvang mentoraat (online)
 • 2 uur mentortraining (soort intervisiebijeenkomst) nadat een aantal mentorgesprekken is gevoerd (online of fysiek)
 • Training in 1 op 1 gespreksvoering (circa 2 uur, online of fysiek)*
  • de mentortraining en workshop(s) over 1 op 1 gesprekstechnieken zijn door de ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) geaccrediteerd

*Je krijgt vrijstelling voor de training in 1 op 1 gespreksvoering wanneer een van de volgende onderdelen op jou van toepassing is

 • Je bent in het bezit van een BKO (Basiskwalificatie Onderwijs)
 • Je hebt een Teach the Teacher gevolgd
 • Je hebt een van de volgende twee workshops gevolgd:
  • WS Motiverende gespreksvoering
  • WS Help! wat moet ik nu tegen de student zeggen

In overleg kan ook vrijstelling gegeven worden op basis van andere trainingen. Mail naar: docentprofessionalisering.vu@amsterdamumc.nl. Gedurende het jaar biedt Docentprofessionalisering-VUmc diverse workshops aan voor 1 op 1 gespreksvoering, zoals de workshop Motiverende gespreksvoering en de workshop Help! Wat moet ik nu tegen de student zeggen.

Mentoren ontvangen voor bovenstaande onderdelen uitnodigingen van Docentprofessionalisering-VUmc (docentprofessionalisering.vu@amsterdamumc.nl).

Voorafgaand aan het inwerkmoment krijg je toegang tot een online informatievoorziening voor mentoren. Tijdens het inwerkmoment kan je hier vragen over stellen en worden enkele punten extra onder de aandacht gebracht door de coördinator van het mentoraat. Nadat het inwerkmoment heeft plaatsgevonden word je gekoppeld aan drie coassistenten (of meer als je dat wilt). Je krijgt dan tevens een uitnodiging voor de mentortraining. Je kunt hierbij kiezen uit meerdere data.

Doelgroep

Artsen die zijn aangemeld als mentor voor de master Opleiding Geneeskunde VU.

Duur

Het inwerkmoment duurt ½ uur (en 20 minuten voorbereiding). De mentortraining (soort intervisiebijeenkomst) duurt 2 uur.

Locatie

Het inwerkmoment vindt online plaats. De mentortraining wordt zowel online als fysiek aangeboden.

Inschrijven

Je krijgt een uitnodiging via docentprofessionalisering.vu@amsterdamumc.nl als je bent aangemeld als mentor.

Ben je nog niet aangemeld en lijkt hetje leuk om deze functie te vervullen? In deze beschrijving vind je meer informatie over de functie van mentor. Je kunt je interesse voor deze functie kenbaar maken via mentoraat.vu@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

De mentortraining is door de ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) geaccrediteerd met 2 punten.

Meer informatie?

Vraag het aan Anke Kleinveld