Workshop Motiverende Gespreksvoering

Schrijf je nu in

Voorkom de ‘reflective zombie’! Wat is de échte motvatie van je student? Een workshop om motiverende gesprekstechnieken in te zetten bij gesprekken met studenten. Ook geschikt voor online gesprekken! Studenten die zich niet hebben voorbereid op een tutorbijeenkomst, de stukken niet op tijd geschreven hebben, of studenten waarvan je vindt dat zij jouw feedback niet serieus nemen! Motiverende gespreksvoering kan je helpen zorgen dat die studenten zich bewust worden van hun gedrag en verantwoordelijkheid gaan nemen. Je leert met Motiverende gespreksvoering vanuit een heel andere modus het gesprek aan te gaan met studenten; op een positieve en effectieve manier! In deze workshop krijg je praktische tips mee, waardoor je ze zelf kunt toepassen tijdens gesprekken met studenten en weer grip krijgt op processen.

Schrijf je nu in

Uw docent/ trainer Maaike Matulewicz

Motiverende gespreksvoering is primair bedoeld voor tutoren, maar alle docenten zijn welkom.

Aan het eind van de workshop heb je basiskennis van motiverende gespreksvoering om in praktijk te kunnen toepassen bij 1 op 1 gesprekken.

Data 2022

  • Donderdag 3 november van 15:00- 7:00 uur
    • fysieke uitvoering
  • Dinsdag 6 december 2022 van 15:30-17:30 uur
    • online uitvoering

Trainer

De workshop wordt verzorgd door Maaike Matulewicz van Medische Psychologie, locatie VUmc.

Inschrijven

Heb je interesse in het volgen van deze training, stuur dan een mail, incl. volledige initialen, personeelsnummer en afdelingskostenplaats naar docentprofessionalisering@vumc.nl.

Wij hanteren een minimum van 4 en een maximum van 10 deelnemers per workshop.

Accreditatie

De workshop Motiverende gespreksvoering is door de ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) geaccrediteerd met 2 punten.

Kosten

Deelname aan de workshop is kosteloos voor docenten die een rol hebben binnen het geneeskunde curriculum van de Faculteit der Geneeskunde VU en de (bio)medische research masters. Wel vragen wij aandacht voor onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "Voorwaarden".

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.

Meer informatie? Vraag het aan

Anke Kleinveld, coördinator tutoraat