Workshop Motiverende Gespreksvoering (voor tutoren)

Schrijf je nu in

Een workshop om motiverende gesprekstechnieken in te zetten bij gesprekken met studenten. Studenten die zich niet hebben voorbereid op een tutorbijeenkomst, de stukken niet op tijd geschreven hebben, of studenten waarvan je vindt dat zij jouw feedback niet serieus nemen! Motiverende gespreksvoering kan je helpen zorgen dat die studenten zich bewust worden van hun gedrag en verantwoordelijkheid gaan nemen. Je leert met Motiverende gespreksvoering vanuit een heel andere modus het gesprek aan te gaan met studenten; op een positieve en effectieve manier! In deze workshop krijg je praktische tips mee, waardoor je ze zelf kunt toepassen tijdens gesprekken met studenten en weer grip krijgt op processen.

Schrijf je nu in

Uw docent/ trainer Maaike Matulewicz

Motiverende gespreksvoering is primair bedoeld voor tutoren, maar alle docenten zijn welkom.

Motiverende gespreksvoering wordt aangeboden in 2 varianten, te weten: een workshop van 4 uur (verdeeld over 2 dagen) voor docenten die niet eerder de workshop hebben gevolgd en een vervolgtraining van 2 uur voor docenten die de training eerder hebben gevolgd.

Aan het eind van de workshop heb je basiskennis van motiverende gespreksvoering om in praktijk te kunnen toepassen bij 1 op 1 gesprekken.

Data

Voor docenten die niet eerder de workshop Motiverende gespreksvoering hebben gevolgd wordt een (online) workshop van 2 dagdelen aangeboden op:

  • Dagdeel 1: Donderdag 12 november 2020 van 10:00 - 12:00 uur
  • Dagdeel 2: Donderdag 7 januari 2021 van 10:00 - 12:00 uur

Voor docenten die de workshop Motiverende gespreksvoering eerder hebben gevolgd wordt een (online) vervolgsessie van 2 uur aangeboden op:

  • Donderdag 12 november 2020 van 14:00 - 16:00 uur

Trainer

De workshop wordt verzorgd door Maaike Matulewicz van Medische Psychologie, locatie VUmc.

Inschrijven

Heeft u interesse in het volgen van deze training, stuurt u dan een mail, incl. volledige initialen, eventuele titels, personeelsnummer, afdelingscode en keuze voor korte of lange training naar docentprofessionalisering@vumc.nl.

Wij hanteren een minimum van 4 en een maximum van 10 deelnemers per workshop.

Accreditatie

De workshop voor docenten die niet eerder de workshop hebben gevolgd is geaccrediteerd met 4 punten door ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing)

Kosten

Deelname aan de workshop is kosteloos voor docenten die een rol hebben binnen VUm-compas en de (bio)medische research masters. Wel vragen wij uw aandacht voor onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "Voorwaarden".

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.

Meer informatie? Vraag het aan

Anke Kleinveld, coördinator tutoraat