Workshop Motiverende Gespreksvoering (voor tutoren)

Schrijf je nu in

Hoe bereik je het gewenste gedrag bij studenten? Wat werkt wel en wat niet? Tijdens de workshop en/of training maakt u op interactieve wijze kennis met de techniek van motiverende gespreksvoering (van de grondleggers Miller & Rollnick, sindag 1991).

Schrijf je nu in

Uw docent/ trainer Gitta Paardenkooper

Motiverende gespreksvoering is primair bedoeld voor tutoren, maar alle docenten zijn welkom. Motiverende gespreksvoering wordt aangeboden in 2 varianten, te weten: een workshop van 3 uur en een training van 3 dagdelen.

Aan het einde van de workshop heeft u voldoende basiskennis van motiverende gespreksvoering om in de praktijk te kunnen toepassen bij weerstand in groepen en bij individuen.

Meer informatie over beide varianten is te vinden onder "Programma"

Workshop van 1 dagdeel (3,0 uur)

Studenten die zich niet hebben voorbereid op een tutorbijeenkomst, de stukken niet op tijd geschreven hebben, of studenten waarvan je vindt dat zij jouw feedback niet serieus nemen! Motiverende gespreksvoering kan je helpen zorgen dat die studenten zich bewust worden van hun gedrag en verantwoordelijkheid gaan nemen. Je leert met Motiverende gespreksvoering vanuit een heel andere modus het gesprek aan te gaan met studenten; op een positieve en effectieve manier! In deze workshop krijg je praktische tips mee, waardoor je ze zelf kunt toepassen tijdens gesprekken met studenten en weer grip krijgt op processen.

Training van 3 dagdelen

In deze 3-daagse training leer je iedere trainingsdag een specifieke vaardigheid die maakt dat je studenten intrinsiek kunt motiveren om zich anders te gedragen en/of dingen anders te doen. Tussen de trainingsdagen in heb je tijd om die vaardigheden toe te passen, uit te proberen en te vallen en weer op te staan, waardoor die vaardigheden écht beklijven. Vanuit oprechte aandacht en met empathie, leer je hoe het is om studenten op een positieve en effectieve manier een spiegel voor te houden, hoe lastig je die student of de situatie voorheen misschien ook vond.

Data

De voorjaarsworkshop (7 april 2020) is geannuleerd.

Wij hanteren een minimum van 4 en een maximum van 10 deelnemers per workshop.

Inschrijven

Heeft u interesse in het volgen van deze training, stuurt u dan een mail, incl. volledige initialen, eventuele titels, personeelsnummer en afdelingscode naar docentprofessionalisering@vumc.nl.

Kosten

Deelname aan de workshop is kosteloos voor docenten die een rol hebben binnen VUm-compas en de (bio)medische research masters. Wel vragen wij uw aandacht voor onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "Voorwaarden".

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.

Meer informatie? Vraag het aan

Anke Kleinveld, coördinator tutoraat