"Vanaf het eerste polibezoek geef ik patiënten informatie over de behandeling en beantwoord ik hun vragen. Na de diagnose kanker staat alles op zijn kop, en heb je als patiënt al je energie nodig om het gevecht tegen kanker aan te gaan. Ik maak deel uit van een team dat zich toegewijd en volledig inzet om de patiënt de beste behandeling te geven, ieder op zijn eigen vakgebied en expertise." 210

Specialist sinds 1991 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 1987

Aandachtsgebieden

  • Thorax en abdomen radiologie
  • Aandachtsgebied: echografie

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Mijn aandachtsgebied is de behandeling van hartfalen middels hartstimulatie (ook wek cardiale resynchronisatie therapie - CRT). De centrale vraag hierbij waarom sommige patiënten wel, en andere niet gunstig op deze vorm van hartstimulatie reageren. Als eerste academische ziekenhuis dat CRT toepaste heeft deze vraagstelling centraal gestaan en dit heeft veel inzichten en behandelingen verbeterd.

Gepromoveerd op onderwerp

  • De prognose na een doorgemaakt infarct (1988)

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

  • ICaR-VU