Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Het Instituut voor onderwijs en opleiden bestaat uit VUmc School of Medical Sciences, VUmc Amstel Academie en VUmc Academie. Samen staan zij voor het op hoog niveau opleiden van professionals binnen de gezondheidszorg.

Het Instituut voor onderwijs en opleiden onderzoekt, ontwikkelt en innoveert het onderwijs. Dat doen we niet alleen, maar in een continue wisselwerking met studenten, collega's in VUmc, collega's en partners in de regio, in Nederland en zelfs daarbuiten. Openheid, samenwerking, ambitie, betrokkenheid en zorgvuldigheid vinden we daarbij vanzelfsprekend.

Het Instituut biedt een inspirerende en hoogstaande leeromgeving waarin zorgprofessionals in iedere fase van hun carrière de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen ontwikkelen. Daarmee zorgt het Instituut ervoor dat studenten, zorgprofessionals en medewerkers beter worden, en daarmee uiteindelijk natuurlijk de patiënten.