Iedere drie maanden verzamelt het ANH (Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde) van alle aangesloten praktijken een selectie van gegevens. Deze gegevens komen uit het Huisarts Informatie Systeem (HIS), waarin huisartsen informatie opslaan over patiënten en hun behandeling. Het gaat om patiëntgegevens, contactgegevens, episode- en probleemlijsten, medicijnen, gegevens over verwijzingen en diagnose. Deze gegevens zijn gepseudonimiseerd: namen en adressen zijn vervangen door een code en zijn dus niet herleidbaar naar de patiënt. Het ANH controleert of de gegevens compleet zijn en geen inleesfouten of registratiefouten bevatten. De juiste gegevens worden anoniem opgeslagen in de ANH database.  

Waar worden de gegevens in de ANH database voor gebruikt?

De gegevens in de ANH database worden gebruikt voor onderzoek, wetenschappelijke stages, scholingsactiviteiten, innovatieprojecten in de zorg en het verstrekken van spiegelinformatie aan praktijken. Wie er toegang heeft tot de gegevens uit de ANH database is aan strenge regels gebonden. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd en staan beschreven in ons privacyreglement.

Informatie of vragen over de ANH database?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de ANH database? Neem dan contact op met een van onze datamanagers via: datamanagementanha@amsterdamumc.nl .