Teamz

Omdat optimale multidisciplinaire samenwerking leidt tot de beste patiëntenzorg en het meeste werkplezier!

Welkom bij TeAMZ (Training en Assessment Medische Zorgprofessionals), hét trainingsprogramma over samenwerken voor medische zorgprofessionals. Dit unieke trainingsprogramma richt zich op het versterken van multidisciplinair en interprofessioneel samenwerken. Onze trainingen worden gevolgd door medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere zorgprofessionals, die deel uitmaken van medische multidisciplinaire teams.

“Teams are made, not born” - Unknown

Het hoofddoel van de trainingen is het bewust worden en versterken van de niet-technische vaardigheden, zoals samenwerken, leiderschap, besluitvaardigheid, effectieve communicatie, en situatiebewustzijn, teneinde de kwaliteit van patiëntenzorg te waarborgen. De TeAMZ-trainingen sluiten naadloos aan bij de dagelijkse praktijk en focussen op twee kernsituaties in het werkproces: reguliere en acute situaties.

Ontdek hoe TeAMZ niet alleen de samenwerking in het medisch team versterkt, maar ook jouw individuele vaardigheden verbetert. Kies voor een programma dat de brug slaat tussen training en de realiteit van de medische praktijk.

TeAMZ

TeAMZ is ontstaan in 2015, vanuit de noodzaak om de samenwerking tussen medisch specialisten te versterken. Sindsdien is het uitgegroeid tot een toonaangevend trainingsprogramma, dat zich richt op het structureel verbeteren van samenwerking van zorgprofessionals in teams.

Het trainingsprogramma is ontworpen met het oog op concrete resultaten voor deelnemers en het stimuleren van een cultuurverandering. Ons streven is het bespreekbaar maken van uitdagende situaties in samenwerking, wat resulteert in verhoogde expertise, efficiëntie en patiëntveiligheid.

TeAMZ onderscheidt zich door het vasthouden aan heldere principes:

  • - Train teams die in de praktijk samenwerken.
  • - Train herkenbare en relevante praktijksituaties.
  • - Train vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Het huidige programma omvat de Acute situatie-simulatietraining (SIM) en de MDO-observatietraining. Sinds 2020 worden de TeAMZ-trainingen breed uitgevoerd in Amsterdam UMC, wat getuigt van de erkenning en acceptatie van ons programma.

Sinds de start van het TeAMZ programma zijn er in 9 jaar meer dan 300 trainingen uitgevoerd en ruim 2200 deelnemers getraind. Deelnemers hebben onze trainingen consequent hoog beoordeeld, met een gemiddelde waardering van een ruime 8 op een schaal van 10. Deze waardering wordt onderstreept door de enthousiaste aanbevelingen die de deelnemers aan hun collega's doen.

Het succes van TeAMZ is te danken aan een solide interne kwaliteitszorg, grondig onderzoek en effectevaluatie, en voortdurende aandacht voor ontwikkeling en innovatie van de trainingen.
Het programma wordt gedragen en uitgevoerd door een toegewijd programmateam, en gesteund door de Raad van Bestuur, die 'samenwerken' als een van de kernpunten in het beleid heeft verankerd. Dit erkent het belang van effectieve samenwerking in de zorg.

Daarnaast delen wij onze uitgebreide kennis en expertise met andere ziekenhuizen en zorgorganisaties, waardoor TeAMZ een waardevolle bijdrage levert aan samenwerkingsvraagstukken in de bredere gezondheidszorg.

Een MDO (Multi Disciplinair Overleg)-observatietraining is een impactvolle interventie die bewustwording creëert rond interactie en communicatie in multidisciplinaire overleggen.

Een MDO-training biedt deelnemers de kans om twee reguliere MDO’s te observeren op cruciale thema’s als besluitvorming, voorzitterschap, samenwerking, communicatie, opleiding en organisatie. Ook worden deze MDO’s door twee externe experts geobserveerd. Wanneer het MDO-team zelf aandachtspunten aandraagt, worden specifieke thema's en vragen toegevoegd.

In de derde bijeenkomst worden de geobserveerde MDO's intensief nabesproken aan de hand van de eerder genoemde thema's. Het team krijgt de kans om zelf, met hulp van de gedragswetenschappelijk experts, aandachtspunten om te zetten in concrete plannen en acties.

Ontdek de potentie van jouw MDO-groep met onze observatietraining en creëer blijvende impact op jullie samenwerking en resultaten.

Met de hoogwaardige acute situatie-simulatietraining perfectioneer je je teamvaardigheden in diverse scenario's van acute patiëntsituaties. In deze training oefen je niet alleen, maar observeer je ook het gedrag van mededeelnemers, waarbij de nadruk ligt op de competentiegebieden communicatie en samenwerking. Deze intensieve teamtraining stelt je in staat elkaars handelen kritisch te analyseren en constructieve feedback te geven onder begeleiding van ervaren trainers.

De verworven kennis en vaardigheden zijn meteen toepasbaar in de dagelijkse praktijk, waardoor de training een directe meerwaarde heeft. Tijdens de training participeer je gezamenlijk met de andere deelnemers in de debriefing, wat het leereffect optimaliseert.

De SIM trainingen worden gegeven in geavanceerde “SIM labs” waar de omgeving van het team zo reëel mogelijk wordt nagebootst met levensechte patiënt-poppen en werkende medische appratuur. Zo voelt het net als in de echte dagelijkse praktijk. Afdelingen ontvangen een uitnodiging voor deze acute situatie-simulatietraining, maar de training kan desgewenst op de locatie van een specifieke afdeling worden georganiseerd.

Informatie volgt binnenkort

Waar houden we ons mee bezig en wie zijn wij?

Informatie volgt binnenkort

Samen met een wetenschappelijk onderzoeker publiceren we consequent over onze verworven expertise en kennis.

In nauwe samenwerking met interne en externe instituten verdiepen we ons in de cruciale thema's rond samenwerking en besluitvormingsprocessen binnen teams van zorgprofessionals. Deze samenwerkingen versterken niet alleen ons inzicht, maar dragen ook bij aan de bredere kennisontwikkeling binnen de gezondheidszorg.

Bij TeAMZ staan we niet alleen open voor innovaties in opleidingen en onderwijs, maar ook voor de meest recente ontwikkelingen die zich voordoen in de dagelijkse praktijk-werksituaties. Dit stelt ons in staat om ons programma voortdurend aan te passen en te verbeteren, zodat het nauw aansluit bij de behoeften en uitdagingen van medische zorgprofessionals.

MDO-kompas

Het MDO-kompas is een online te raadplegen platform. Het biedt de mogelijkheid tot het optimaliseren van multidisciplinaire overleggen in de moderne medische wereld. Dit online platform is dé centrale hub voor alle informatie en ondersteuning die nodig is om het MDO-proces te verbeteren. Met een overzichtelijke presentatie van middelen, inclusief een QuickScan en Toolkit, biedt het MDO-Kompas de ideale oplossing voor zorgprofessionals die streven naar hoogwaardige en efficiënte multidisciplinaire overleggen.

Het MDO-Kompas gaat verder dan een statische informatiebron. Met een besloten werkomgeving en een intuïtief Dashboard per MDO, hebben gebruikers de mogelijkheid om hun optimalisatieproces nauwlettend te monitoren en aan te passen. Zo wordt de kwaliteit van overleggen op het juiste moment versterkt.

Martiene Riedijk- voorzitter programma TeAMZ
Internist-intensivist en lid medische directie Amsterdam UMC

Als arts met liefde voor acute geneeskunde en ook in de medische directie zie ik dagelijks de meerwaarde van goede multidisciplinaire samenwerking. Goede samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. De mate van tijdsdruk, onderlinge bekendheid van groepsleden en ervaring spelen een grote rol in hoe samenwerken in een multidisciplinaire setting eruit ziet. Ik vind het geweldig dat er zoveel bekend is over hoe je dit als individu en als groep optimaal kunt vormgeven. Daarom ben ik trots en blij dat ik voorzitter ben van dit belangrijke programma dat deze kennis en positieve energie vrijmaakt in onze dagelijkse praktijk.
Nicole Hermans – programmamanager TeAMZ

Van oorsprong ben ik A&O-psycholoog en trainer. Mijn nieuwsgierigheid naar menselijk gedrag en interactie heeft geleid tot verschillende rollen op het gebied van opleiding en ontwikkeling.

Als programmamanager faciliteer ik de uitvoering, de ontwikkeling en de voortgang van de TeAMZ trainingen. Ik vind het mooi en belangrijk dat wij deze leerzame trainingen over interprofessioneel samenwerken binnen (en buiten) onze organisatie aanbieden.


Meer informatie? Stuur ons een bericht.

Artikelen en Nieuws

Teams zijn de basis van de zorg

Hoe kunnen teams optimale zorg bieden?
Dat kwaliteit valt of staat met goede samenwerking staat vast. Een gesprek met Prof. Saskia Peerdeman, die vijf jaar geleden bij VUmc aan de wieg stond van trainingsprogramma TeAMS.

Bewustwording van patronen zorgt voor beter overleg

Hoe effectief en efficiënt is ons multidisciplinair overleg? Is het doel duidelijk en halen we die doelstellingen wel? Zijn er ingesleten patronen die de effectiviteit in de weg staan? Kan het beter en zo ja, hoe? Op deze vragen geeft de TeAMS MDO-observatietraining antwoord.

Net echt – Oefenen in gesimuleerde situaties voorkomt fouten in de praktijk

In de trainingen van het programma TeAMZ ontdekken zorgprofessionals hoe zij functioneren binnen hun eigen team. Waarom dat belangrijk is, vertelt anesthesist Micha Erwteman, trainer van de acute situatie simulatietraining.