Activeren van grote groepen

Schrijf je nu in

Omdat leren een werkwoord is, is de grootste uitdaging in het onderwijs het activeren van studenten. Om dat beter te laten lukken kijken we in deze cursus op een innovatieve manier naar activeren. Met specifieke theatervaardigheden kun je jouw studenten beter en energieker aan het werk krijgen. Daarnaast leer je technieken uit de vertelkunst die ervoor zorgen dat studenten ook actief worden als ze niets doen.

Schrijf je nu in

Uw docent/ trainer Gijs Meeusen

Met ideeën uit sport en spel leer je oefeningen te ontwerpen die vanwege hun vormgeving activerender en motiverender zijn dan gewone opdrachten. Om die aan te laten sluiten bij de leerbehoeften van de student leer je ook nieuwe manieren om leerdoelen te analyseren waarmee je beter in staat zult zijn om leerproblemen te duiden en op te lossen.

De cursus bouwt voort op de cursus Onderwijs en de techniek van het theater (voorheen cursus Theatervaardigheden), een cursus waarin je leert je eigen houding, stem en taalgebruik te optimaliseren voor colleges. Vanwege het grote succes is de cursus 'Onderwijs en de techniek van het theater' vast in ons aanbod opgenomen. Het is aan te bevelen deze cursus te volgen alvorens te starten met Activeren van grote groepen, maar dit is geen vereiste.

Aan het einde van de cursus:

  • kun je kleine en grote groepen studenten beter en enthousiaster aan het werk zetten door het proces effectiever te begeleiden met technieken uit het theater
  • kun je jouw studenten nieuwsgierig maken met spanningsbogen en ze extra activeren door beeldender te vertellen
  • kun je jouw leerdoelen zo analyseren dat duidelijk wordt welke specifieke problemen studenten hebben met een bepaald leerdoel
  • kun je minder doelgerichte oefeningen in jouw onderwijs veranderen in doelgerichtere enthousiasmerende oefeningen met ideeën uit sport en spel
  • heb je feedback gehad op het gebruik van theatervaardigheden in jouw presentatie

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten waarbij je zelf actief aan de slag gaat met oefeningen, discussies en presentaties. Je krijgt de cursushandleiding met technieken mee naar huis en tijdens de oefeningen wordt gewerkt met video-opnamen. Aanvullend bestaat de mogelijkheid om, bijvoorbeeld naar aanleiding van specifieke leerpunten, een onderwijskundige en/of collega één van jouw colleges te laten observeren.

Data

dagdeel 1: dinsdag 5 november 2024, 09:00 - 12:30 uur
dagdeel 2: dinsdag 19 november 2024, 09:00 - 12:30 uur
dagdeel 3: dinsdag 3 december 2024, 09:00 - 12:30 uur

Locatie

Fysiek in 'één van de VU-gebouwen (exacte locatie volgt)

Inschrijven

Om in te schrijven voor de cursus Activeren van grote groepen, stuur je een mail naar docentprofessionalisering.vu@amsterdamumc.nl met vermelding van je volledige initialen, personeelsnummer en afdelingskostenplaats.

Kosten

Deelname aan de workshop is kosteloos voor docenten die een onderwijsrol hebben binnen de Faculteit der Geneeskunde VU en/of de (bio)medische research masters. Wel vragen wij je aandacht voor onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder 'voorwaarden'.

Accreditatie en bewijs van deelname

Deze training is geaccrediteerd door ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) met 9 punten. Je ontvangt na afloop van de cursus een bewijs van deelname.
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering.vu@amsterdamumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.

Meer informatie? Vraag het aan

Docentprofessionalisering