Advanced Suturing Course (ASC)

Tot de basis vaardigheden die een gynaecoloog, uroloog of chirurg zou moeten beheersen behoort het sluiten van de wond middels hechtingen. Het aanleren van hecht en knoop technieken staat centraal in deze cursus. Er zullen diverse technieken gedemonstreerd worden waarna er hands-on gewerkt wordt aan de eerder genoemde vaardigheden.

De Advanced Suturing Course (ASC) wordt aangeboden aan
aio's Heelkunde, Gynaecologie en Urologie die reeds de basisvaardigheden van de
laparoscopie beheersen. De cursus biedt de mogelijkheid om, middels de oefenbox
en dierlijk materiaal, de zogenaamde 'dexterity' te verbeteren. De nadruk zal
hierbij liggen op knoop en hechttechnieken en ook het gebruik van
staplers. 

De cursus heeft een instructiedag gevolgd door 6 weken thuis oefenen in de box
en een afsluitende terugkomdag. Voor het ontwikkelen en verfijnen van
motorische vaardigheden is vooral de oefenperiode van groot belang.In deze cursus wordt op modellen en dierlijk materiaal geoefend. Een belangrijk deel is gewijd aan de laparoscopische hechttechniek. Deze techniek zal worden geoefend in een door het VUmc en Covidien Nederland BV ontwikkelde oefenbox.

Deze oefenbox, de zg. Lapstar, bestaat uit drie hoofdelementen.
De "buik" met oefeningen en instrumentarium, een display en een standaard. De standaard is eveneens uitgevoerd als trolley, hierdoor is het geheel eenvoudig samen te bouwen en vervolgens zeer ergonomisch te vervoeren.
Voor verdere informatie, zie www.laparoscopictrainer.com.

De cursisten krijgen na afloop van de cursus gedurende 6-8 weken de box met het laparoscopisch instrumentarium mee naar huis om zich thuis verder te bekwamen in de aangeleerde technieken. Na 8 weken is er een evaluatiedag waar de vorderingen worden gemeten en de vaardigheden zonodig kunnen worden gecorrigeerd.

Deelnemers aan de cursus krijgen toegang tot de website asc.mediacore.tv. Deze website is speciaal opgezet voor de cursus en bevat filmpjes over hecht- en knooptechnieken.

Doelgroep

De Praktische laparoscopische vaardigheidstraining is bedoeld voor chirurgen, gynaecologen en urologen in opleiding. 

Doel

De cursus heeft tot doel het praktisch bijbrengen van de gevorderde chirurgische technieken met betrekking tot het knopen, hechten en aanleggen van anastomoses in zowel de open als de laparoscopische chirurgie. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende hechtmaterialen en naalden.

Kosten

De cursusprijs bedraagt Euro 950,- (Euro 975,- in 2021) voor twee cursusdagen inclusief het gebruik van de oefenbox met laparoscopisch instrumentarium gedurende 6 weken.

Data en Locatie

Cursus Skills Center AMC: 7 september en 19 oktober 2020

Cursus Maasstad Ziekenhuis Rotterdam: 21 januari en 4 maart 2021

Duur

2 dagen

Inschrijven

Klik hier om in te schrijven voor 2020.

Klik hier om in te schrijven voor 2021.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Patricia de Waal - Project manager Events Center