Basic Life Support - BLS

Als ziekenhuismedewerker is het belangrijk dat u onwel geworden personen, patiënten of bezoekers kunt reanimeren. In de e-learning Reanimatie Basic Life Support leert u basistechnieken waarmee u op een verantwoorde manier een reanimatie kunt uitvoeren.

Reanimatie Basic Life Support (BLS) is basale reanimatie. Voor het correct en verantwoord uitvoeren van reanimatie bestaan richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De basis van deze training wordt gevormd door de nieuwste NRR-richtlijnen (2015). Doel Het toepassen van kennis en vaardigheden over basale reanimatie volgens de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. (Met AED)

In de training Reanimatie Basic Life Support wordt uitgegaan van een algemeen toepasbare situatie.   Het theoriegedeelte bestaat uit de onderdelen: 

  • Inleiding
  • Uitvoering
  • Nazorg

Er wordt aandacht besteed aan de oorzaken en symptomen van ademhaling- en circulatiestilstand en het verliezen van het bewustzijn. Ook komen de regels aan bod voor controle, stabiele zijligging, alarm slaan, hartmassage, beademing en het vrijmaken van de luchtwegen. Deze regels zijn gebaseerd op de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad, waarin het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) is opgenomen.    

Deze training heeft vooral een praktische insteek, gericht op het beheersen van basale reanimatie. Het oefengedeelte bestaat uit een diagnostische toets, waarmee je de opgedane kennis kan toetsen. Mocht deze niet voldoende zijn, dan kan je kiezen voor een herhalingstoets. 

Doelgroep 

De training Reanimatie Basic Life Support is voor medisch personeel, ziekenhuis medewerkers, verpleegkundige, verzorgende en iedereen die reanimatie wil toepassen. Deze training is ontwikkeld voor iedereen die te maken kan krijgen met personen, patiënten of bezoekers die onwel worden.   

Kosten

Voor VUmc-medewerkers € 15,50 
Tijdens het inschrijven kunt u aangeven of het bedrag betaald moet worden uit het afdelingsbudget of dat u via iDeal het bedrag zelf voorschiet om later te laten vergoeden uit uw persoonlijk budget. U dient vooraf met uw leidinggevende te overleggen over de aanschaf van één van deze producten en de financiering daarvan.   

Voor klanten van VUmc Academie € 26,00 
Tijdens het inschrijven kunt u aangeven of het bedrag in rekening gebracht kan worden aan uw instelling of dat u via iDeal het bedrag zelf betaald.

Benodigde software

Om de e-learningmodule te kunnen doorlopen maakt u gebruik van een Internetbrowser, zoals Internet Explorer, en een Flashplayer. De handleiding over inloggen kunt u downloaden.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

VUmc Academie