Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) - individueel traject

Schrijf je nu in

Onderwijs geven op universitair niveau is een complexe taak, die veel vraagt van de docent of opleider. De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, waarmee je aantoont vaardig te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. In het individuele BKO-VUmc traject werk je als ervaren docent toe naar de BKO. Je doet dit aan de hand van het samenstellen van een portfolio.

Het individuele BKO-traject is bedoeld voor ervaren docenten (met meer dan 5 jaar ervaring in onderwijs/opleiding.

Als ervaren docent/opleider bouw je een portfolio op waarmee jouw competenties worden aangetoond. Je ontvangt ter ondersteuning een model-portfolio, dat je digitaal kunt invullen.

De duur en tijdsinvestering kunnen per docent verschillen. Het individuele traject kan in de regel binnen enkele maanden worden doorlopen en vergt een investering van ca. 20-25 uur.

De BKO-VUmc wordt erkend door andere UMC's en universiteiten in Nederland.

Doelgroep
Het BKO-traject is bedoeld voor docenten en opleiders binnen de Faculteit der Geneeskunde VU, die ten minste 20 contacturen groepsonderwijs verzorgen, gedurende ten minste twee collegejaren en ten minste 3 studenten individueel begeleiden. Het individuele BKO-traject is bedoeld voor ervaren docenten (met meer dan 5 jaar ervaring in onderwijs/opleiding).

Inschrijven
Aanmelden kan door een aanmeldformulier in te vullen (te vinden op de pagina met BKO-documenten). Vervolgens kan in een intakegesprek besproken worden of dit traject past bij jouw onderwijspraktijk. Indien dit het geval is, kun je na dit gesprek van start met het traject.

Kosten
Aan deelname aan het individuele BKO-traject zijn geen kosten verbonden.

BKO beoordelingsprocedure
De eindbeoordeling vindt plaats op basis van het portfolio en een eindgesprek. De vijf competentiegebieden en het algehele beeld van onderwijservaringen, doorgemaakte ontwikkelingen en reflectie worden beoordeeld door twee leden van een beoordelingscommissie, bestaande uit externe onderwijskundigen en de onderwijscoördinatoren van de VUmc divisies. De criteria van de BKO competentiegebieden zijn in de beoordeling leidend (zie Bijlage I in de handleiding).

Aandachtspunten

 • Er zijn vijf vaste inlevermomenten voor het (complete) portfolio per kalenderjaar: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 september en 1 november.
 • Er is een vast tijdspad voor de beoordelingsprocedure met een doorlooptijd van ongeveer twee maanden, inclusief eindgesprek en verslaglegging van de beoordeling.

·        

Inhoudelijke criteria
Eerder verworven competenties worden aangetoond door middel van een portfolio.

Onderwijspraktijkervaring

 • Minimaal 5 jaar onderwijservaring
 • Ervaring met meerdere onderwijsrollen
 • Ervaring op alle BKO-competentiegebieden
  • Ontwikkeling (van onderwijs)
  • Uitvoering
  • Begeleiding
  • Toetsing
  • Evaluatie

Didactische scholing
Minimaal 5 dagdelen in de laatste 5 jaar.

Studentenevaluaties en observatie

 • Minimaal één evaluatie door studenten van (klein- of grootschalig) groepsonderwijs
 • Minimaal één evaluatie door een student van een individueel begeleidingstraject
 • Minimaal één observatie door een onderwijskundige


Meer informatie? Vraag het aan de BKO-coördinatie