Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) - regulier traject

Schrijf je nu in

Onderwijs geven op universitair niveau is een complexe taak, die vraagt om kennis en kunde van docenten. De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten waarmee u aantoont vaardig te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. In het BKO-traject werkt u als docent toe naar deze landelijk erkende BKO-kwalificatie. Het BKO-traject omvat didactische scholing, uitwerken van opdrachten binnen uw onderwijspraktijk, het samenstellen van een portfolio en een assessment. Binnen de Amsterdam UMC bestaan twee BKO-programma's (gelieerd aan de VU respectievelijk UvA) waarvoor we de aanmelding geharmoniseerd hebben. Op deze pagina leest u wat het BKO-traject inhoudt, voor wie het bedoeld is en hoe u zich kunt aanmelden.

Do you need an English spoken BKO-course?
The information at this page is in Dutch, as well as the BKO trajectories at
Amsterdam UMC. In case you are employed by Amsterdam UMC, you are teaching in a (English spoken) bachelor or master program and you need an English spoken
BKO-course, please explain your situation in an email to
aanmelden.bko@amsterdamumc.nl 

Het BKO-traject is een combinatie van leren in de praktijk en het volgen van scholing op het gebied van didactiek. U past onderwijskundige theorie toe op het onderwijs dat u zelf geeft en legt uw leerervaringen vast in een portfolio.

Het BKO-traject ondersteunt uw ontwikkeling binnen de volgende competentiegebieden:

 • Het ontwerpen van onderwijs
 • Het uitvoeren van onderwijs
 • Het begeleiden van studenten
 • Het toetsen en beoordelen van studenten
 • Het evalueren van het eigen onderwijs

Een BKO-kwalificatie wordt landelijk erkend (dus door alle UMC's en alle universiteiten in Nederland).

Het BKO-traject is bedoeld voor docenten die lesgeven aan de bachelor- en masteropleidingen binnen de faculteit der geneeskunde VU of UvA. Het BKO-traject richt zich op het onderwijs in de bachelor- en masterfase, het is dus een voorwaarde dat u docent bent binnen de bachelor- of masteropleidingen van een van beide faculteiten (geneeskundeopleiding, medische informatiekunde, (research) masters). Als u vooral lesgeeft aan een andere faculteit of instelling, neem dan contact op, mogelijk kunt u dan beter de BKO volgen bij die faculteit.

Voor het BKO-traject voert u opdrachten uit in de onderwijspraktijk. Daarom kan het BKO-traject alleen behaald worden door docenten die een (substantiële) rol hebben binnen alle vijf de competentiegebieden (Ontwerpen, Uitvoeren, Begeleiden, Toetsing en Evaluatie). Afhankelijk van uw situatie kunt u op eigen initiatief het BKO-traject volgen of BKO-plichtig zijn.

U kunt u vanuit eigen interesse opgeven voor het BKO-traject als u:

 • Docent bent binnen de bachelor- en/of masteropleidingen van de faculteit der geneeskunde VU of UvA
 • Minimaal 20 uur contactonderwijs geeft aan groepen studenten per collegejaar gedurende minimaal twee jaar
 • Ten minste drie studenten individueel begeleidt
 • Taken uitvoert binnen alle BKO-competentiegebieden

U bent BKO-plichtig als u:

 • Per jaar 40 uur of meer contactonderwijs geeft aan groepen studenten uit de bachelor of master
 • Wordt benoemd als hoogleraar of UHD bij de UvA of de VU
 • Een sleutelpersoon bent binnen het onderwijs (d.w.z. u vervult tenminste één van de volgende rollen binnen de facultaire opleidingen van Amsterdam UMC: coördinator van een onderwijsonderdeel, voorzitter / lid van examencommissie, toets(kwaliteits)commissie of opleidingscommissie, divisiecoördinator onderwijs, opleidingsdirecteur, hoofd bachelor / master, principal educator, medical educator, arts-docent met detacheringsovereenkomst met de opleiding, junior docent / wetenschappelijk docent, of een andere coördinerende functie binnen een van de facultaire opleidingen).

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het BKO-traject.

De BKO-leergang is ABAN-geaccrediteerd voor 24 punten. Indien u al een lesbevoegdheid hebt (eerste- of tweedegraads lerarenopleiding of BDB), hoeft u in de meeste gevallen de verplichte BKO-scholing niet te volgen. U moet wel een portfolio maken als u de BKO-kwalificatie wilt of moet halen. Vul het overzicht van uw onderwijstaken in en mail het naar aanmelden.bko@amsterdamumc.nl.


Twee BKO-trajecten, één aanmeldingsprocedure

Binnen Amsterdam UMC bestaan twee BKO-trajecten, één van de faculteit Geneeskunde van de UvA en één vanuit de faculteit Geneeskunde van de VU. Beide BKO-trajecten zijn vergelijkbaar in inhoud en omvang, zo komen vergelijkbare didactische uitgangspunten en onderwijskundige theorieën aan bod. Wel zijn de trajecten qua terminologie en onderwijsvormen toegesneden op de specifieke faculteit.

Met ingang van juni 2023 is er één gezamenlijke aanmeldingsprocedure voor beide BKO-trajecten. U wordt door de BKO-coördinatoren geplaatst in het meest passende BKO-traject. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de aard en omvang van uw onderwijstaken; u wordt geplaatst bij de faculteit waar u het meeste onderwijs geeft. Als u aan beide faculteiten in gelijke mate lesgeeft, kun u een voorkeur opgeven voor het BKO-traject dat u wilt volgen. Aangezien het aantal plekken per groep beperkt is, kunnen we niet garanderen dat u geplaatst kunt worden op uw plek van voorkeur. Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal beschikbare plekken, dan vindt er selectie plaats, hierbij wordt gelet op verschillende criteria (bent u BKO-plichtig, omvang van onderwijstaken, mate waarin u alle competentiegebieden in takenpakket heeft, vaste of tijdelijke aanstelling, etc.).

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt u zich tot 1 juni 2024 aanmelden voor de BKO-scholingen die starten vanaf september 2024.

 • 1. Maak een overzicht van uw onderwijstaken, zie format . Het is belangrijk om dit duidelijk en volledig in te vullen, op grond van deze informatie bepalen we of u in aanmerking komt voor het BKO-traject.
 • 2. Vul het online formulier in. U wordt gevraagd om het ingevulde overzicht van uw onderwijstaken bij te voegen.

U kunt in het formulier uw voorkeur voor een trainingsgroep (lesdag en locatie) doorgeven. We kunnen niet garanderen dat u voorkeur wordt gehonoreerd, maar houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Gaarne de data van uw voorkeur alvast blokken in uw agenda.

Wanneer hoor ik of ik geplaatst ben?

Uiterlijk 30 juni 2024 hoort u of u geplaatst bent en in welke groep. Als u geplaatst bent wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek waarin uw startsituatie wordt besproken en u een plan maakt voor uw BKO-traject.

Als u vragen hebt over de aanmelding voor het BKO-traject kun u ons bereiken via aanmelden.bko@amsterdamumc.nl.