Basiscursus Laparoscopie

Het is essentieel om de basis laparoscopische vaardigheden en kennis te beheersen voorafgaand aan het uitvoeren van laparoscopische operaties op de OK. Om dit te overbruggen is een veilige simulatieomgeving ideaal. De Basiscursus Laparoscopie wordt al langer dan 15 jaar aangeboden door het Amsterdam UMC. Met state of the art technieken en faciliteiten in het Amsterdam Skills Centre leer je de vereiste laparoscopische basisvaardigheden. De Basiscursus Laparoscopie is een discipline overstijgende training geschikt voor opleidingsassistenten van diverse snijdende subspecialismen en voor operatie-assistenten. De cursus bestaat uit twee delen: thuistraining met een laparoscopische boxtrainer met real time objectieve feedback en de terugkomdag waarbij de opgedane vaardigheden worden toegepast tijdens een laparoscopische appendectomie en een laparoscopische cholecystectomie.

  • • Het trainen van de fundamentele laparoscopische technische vaardigheden: oog-hand coördinatie, diepte inzicht, bimanuele behendigheid en weefselmanipulatie
  • • Het trainen van laparoscopische vaardigheden met objectieve feedback: kracht (weefselmanipulatie), beweging (efficiënte beweging) en tijd (efficiënt en doelgericht handelen)
  • • Het behalen van gevalideerde laparoscopische benchmarks vastgesteld door laparoscopische experts
  • • Het Step by Step uitvoeren van een laparoscopische appendectomie en een laparoscopische cholecystectomie
  • • Teamwork en communicatie training in een realistische simulatie setting tijdens de multidisciplinaire terugkomdag met operatie-assistenten in opleiding
  • • Het kennen van perioperatieve zorg voor de laparoscopische appendectomie, cholecystectomie en hernia repair (TEP), waaronder: operatie indicatie, anatomie, perioperatief beleid, step by step procedure, complicaties en pitfalls
  • • Kennis en praktische vaardigheden omtrent insufflatie, electrochirurgie en de laparoscopietoren.
  • • Kennis omtrent laparoscopische instrumenten, trocars, energy devices en surgical staplers
  • • Het kennen en in de praktijk kunnen brengen van verschillende technieken van insufflatie en het voor het aanbrengen van een pneumoperitoneum.
  • • Het kunnen inschatten wanneer de veiligheid van de patiënt in gevaar is en hiernaar handelen.
 1. Faculty list

  prof. Dr. Jaap Bonjer prof. Dr. Marlies Schijven
  prof. Dr. Els Nieveen van Dijkum prof. Dr. Donald van der Peet
  dr. Freek Daams dr. Jurriaan Tuynman
  dr. Daan Moes dr. Wytze Lameris
  dr. Kirsten Maas
  drs. Masie Rahimi coördinator, research and development
  drs. Sem Hardon coördinator, research and development
  drs. Tim Feenstra coördinator, research and development

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door: 

De cursist krijgt een laparoscopische box trainer mee die in real time objectieve feedback geeft over kracht (weefselmanipulatie), beweging (efficiënte beweging) en tijd (efficiënt en doelgericht handelen). Het doel is het trainen van de fundamentele laparoscopische technische vaardigheden: oog-hand coördinatie, diepte inzicht, bimanuele behendigheid en weefselmanipulatie

Tijdens de thuistraining worden vooraf vastgestelde gevalideerde benchmarks behaald. Deze benchmarks zijn bepaald door laparoscopische experts.

De cursist heeft online inzicht in alle oefeningen, video’s van alle uitgevoerde oefeningen en de leercurves. Tevens kan er door laparoscopische experts gericht feedback gegeven worden op de video’s. 

Laparoscopie box training Drie weken thuistraining met real time objectieve feedback en gerichte feedback op video’s
eLearning Basiscursus Laparoscopie Terugkomdag E-learning: binnenkort online beschikbaar. E-learning met theorie elektrochirurgie en insufflatie en step by step theorie laparoscopische appendectomie en cholecystectomie
App: dr. Game - Surgeon Trouble Serious game om situational awareness op OK en het troubleshooten van de laparascopietoren te trainen
App: Touch Surgery (Medtronic) Stapsgewijs leer je met video’s de laparoscopische appendectomie en cholecystectomie.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door:Tijdens de multidisciplinaire terugkomdag worden de opgedane vaardigheden toegepast tijdens een laparoscopische appendectomie en een laparoscopische cholecystectomie op humaan materiaal. Dit verloopt onder supervisie van laparoscopische experts die al jaren faculty zijn. De theorie van beide procedures wordt interactief behandeld en vervolgens worden beide procedures Step by Step uitgevoerd met state of the art faciliteiten in het Amsterdam Skills Centre.

Tevens is er sprake van multidisciplinaire teamwork en communicatie training. De procedures worden uitgevoerd samen met operatie-assistenten in opleiding van de Amstel Academie. Zo kunnen essentiële technische en niet-technische vaardigheden samen getraind worden in een vroege fase van de opleiding in een veilige simulatie omgeving. 

Zes maanden na het voltooien van de thuistraining en het behalen van de benchmarks, ontvang je een uitnodiging voor deze proceduretraining.

Een impressie van de terugkomdag vindt u hieronder.

.

Doelgroep

Deze laparoscopische vaardigheidstraining is bedoeld voor eerstejaars chirurgen, gynaecologen en urologen in opleiding en operatie-assistenten. Ook overige vooropleidingsassistenten met interesse in de laparoscopie kunnen deelnemen.  

Doel

Deze cursus heeft als doel de novice voor laparoscopie optimaal voor te bereiden op de eerste laparoscopische ingrepen op de operatiekamer. In korte tijd wordt zowel de laparoscopische vaardigheid, als de basiskennis vereist voor veilig laparoscopisch opereren aangeleerd en getoetst.

Kosten

De cursusprijs voor drie weken thuistraining met state of the art techniek en faciliteiten en een hands-on cursusdag in het Amsterdam Skills Centre bedraagt  1750 euro. Bij het ophalen van de box tekent u voor akkoord van de bruikleenovereenkomst. Tijdens registratie verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Duur

3 weken thuistraining en één terugkomdag.

Inschrijven

Klik hier om naar de registratiesite te gaan.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door:Meer informatie? Vraag het aan

Patricia de Waal - Project manager Amsterdam UMC Conferences & Events