Basiscursus Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

Als verpleegkundige komt u tijdens uw werk vaak patiënten tegen die ongeneeslijk ziek zijn. De klachten en symptomen hebben invloed op het welzijn van de patiënten en hun kwaliteit van leven. In deze praktische cursus leert u via de methode ‘palliatieve besluitvorming’ op een systematische manier hiermee om te gaan. Hierbij houdt u rekening met de voorkeur en wensen van de patiënt. Bij palliatieve zorg wordt gestreefd naar een optimale levenskwaliteit voor mensen met een beperkte levensverwachting door: het voorkomen en verlichten van lijden, vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

De cursus palliatieve zorg is ontwikkeld samen met de Netwerken Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland. U kunt de cursus op verschillende locaties volgen. De lessen worden gegeven door docenten met veel praktijkervaring. Ook is er een digitale leeromgeving. Hier vindt u achtergrondartikelen, filmpjes, richtlijnen en opdrachten.

Onderwerpen die besproken worden

  • Inleiding en organisatie van palliatieve zorg
  • Pijn en andere symptomen
  • Beslissingen rond het levenseinde
  • Psychosociale zorg
  • STEM (Sterven op je eigen manier)
  • Zorg voor de zorgenden

Module 1

Inleiding in de palliatieve zorg: Uitleg van de werkmethode ‘besluitvorming in de palliatieve fase’. Daarnaast wordt het onderwerp dyspnoe behandeld. 

Module 2 en 3

Lichamelijke problemen waaronder: pijn, vermoeidheid, mondklachten, misselijkheid, braken, moeite met inname van vocht en voeding worden behandeld. 

Module 4

Delier en beslissingen rondom het levenseinde. Herkennen, omgaan en behandelen van een delier. Voltooid leven, het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie, uw eigen ervaringen. Ook het bewust afzien van eten en drinken wordt behandeld.  

Module 5 

Psychosociale zorg en STEM (Sterven op je Eigen Manier), rouw, psychosociale aspecten en communicatie over het levenseinde. 

Module 6 

Zorg voor de zorgenden: Wat doet het met u als u te maken heeft met verlies, verdriet en afscheid? Ook de ondersteuning aan de mantelzorger wordt hierin behandeld. 

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 5 

Data

Amsterdam - Diemen
Data: 6 en 20 sept, 4 en 18 okt, 1 en 15 nov 2019
Locatie: VUmc Academie, Van der Boechhorststraat 7, 1081 BV Amsterdam

Netwerk Noord-Kennemerland, West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland
Data: 17 sept, 1 , 15 en 29 okt, 12 en 26 nov 2019
Locatie: Hospice Alkmaar - Blanckerhofweg 13, 1816 HG Alkmaar

Netwerk Hoofddorp
Data: 24 sept, 15 en 29 okt, 12 en 26 nov en 10 dec 2019
Locatie: Hospice Bardo - Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp

Netwerk Gooi- en Vechtstreek en Almere
Data: 15 en 29 okt, 13 en 26 nov, 10 en 18 dec 2019
Locatie: Vivium Naarderheem, Amersfoortsestraatweg 1, 1411 HB Naarden, Viore inloophuis, Oostereind 115, 1212 VH Hilversum

Duur

Zes middagen van 13.30 tot 16.30 uur en leren in de digitale leeromgeving. Rekent u op twee uur voorbereidingstijd per bijeenkomst.

Accreditatie  

VUmc Academie is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. Voorwaarde voor accreditatie is dat u alle bijeenkomsten heeft voorbereid en in alle zes bijeenkomsten aanwezig bent geweest. Dan ontvangt u ook na afloop een bewijs van deelname.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Overig

U beschikt over een PC met een installatie van een van de laatste twee versies van de meest gebruikte browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari) en een internetverbinding.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden. 

Meer informatie? Vraag het aan

Danielle van der Weij