Basiscursus Palliatieve Zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

Wilt u toegerust worden voor de zorg aan patiënten in de laatste levensfase? Zoekt u naar verdieping van uw (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg? Bent u verzorgende of verpleegkundige niveau 3 of 4? Dan is deze basiscursus palliatieve zorg wellicht iets voor u.

Ons doel is dat u nóg meer van waarde kunt zijn voor de patiënt in de laatste fase van zijn leven en voor zijn naasten. Ook bieden we handvatten hoe voor uzelf en uw collega’s te zorgen in deze vaak complexe zorg.

De basisscholing palliatieve zorg is een blended learning traject: een combinatie van digitaal en interactief leren. De inhoud is door en voor  zorgprofessionals ontwikkeld en gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

U kiest voor de basiscursus palliatieve zorg omdat u:

 • de begrippen palliatieve en terminale zorg (nog) meer eigen wilt maken
 • de vier fases binnen de palliatieve zorg wilt kunnen herkennen en per fase de aandachtspunten qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg wilt kennen
 • wilt weten wat markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning inhoudt en welke rol u daarin heeft
 • uit wilt kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en uzelf als zorgprofessional
 • u in de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wilt verdiepen en hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten
 • wilt weten wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken
 • de waarde van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg wilt begrijpen en handvatten wil krijgen voor goede overdracht en afstemming
 • op de hoogte wilt zijn van de palliatieve ‘sociale’ kaart in uw vakgebied
 • op passende wijze wilt kunnen communiceren met patiënt en naasten
 • u bewust wilt zijn van de juiste houding, rekening houdend met de specifieke situatie van de patiënt en naasten
 • ethische dilemma’s wilt onderkennen, benoemen en bespreekbaar maken met andere zorgverleners
 • uw eigen grenzen wilt leren aangeven evenals het reflecteren op uw eigen aanpak en rol.

U start met een verdiepende E-learning, die u de mogelijkheid biedt om op uw eigen tempo meer te leren over en reflecteren op:

 • Zingeving, ethiek en cultuur
 • Fasen in de palliatieve zorg, markering, proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
 • De meest voorkomende symptomen en methodieken & meetinstrumenten voor observeren, onderzoeken en overleggen
 • Samenwerken en doorverwijzen
 • Zorg voor naasten
 • Zorg voor zorgenden

In de E-learning neemt onze centrale presentator Sipke Jan u mee in het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg. De belangrijkste leerstof wordt in videocolleges uitgelegd door collega’s uit de praktijk. Met behulp van opdrachten en concrete praktijkvoorbeelden) wordt u uitgedaagd om na te denken over wat goede palliatieve zorg is. Tot slot is er ook interessante (verdiepende) leesstof.

Doelgroep

Verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3 en 4.

Duur

2 middagen vanaf november 2020.

Data

De locaties van de interactieve sessies worden nog bekend gemaakt.

Prijs

€285,-

Accreditatie  

VUmc Academie is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. Voorwaarde voor accreditatie is dat u alle bijeenkomsten heeft voorbereid en in alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest. Dan ontvangt u ook na afloop een bewijs van deelname.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Overig

U beschikt over een PC met een installatie van een van de laatste twee versies van de meest gebruikte browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari) en een internetverbinding.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden. 

Meer informatie? Vraag het aan

Danielle van der Weij