Basiscursus Palliatieve Zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

Wilt u toegerust worden voor de zorg aan patiënten in de laatste levensfase? Zoekt u naar verdieping van uw (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg? Bent u verzorgende of verpleegkundige niveau 3, 4 of 6? Dan is deze basiscursus palliatieve zorg wellicht iets voor u.

Ons doel is dat u nóg meer van waarde kunt zijn voor de patiënt in de laatste fase van zijn leven en voor zijn naasten. Ook bieden we handvatten hoe voor uzelf en uw collega’s te zorgen in deze vaak complexe zorg.

De basisscholing palliatieve zorg is een blended learning traject: een combinatie van digitaal en interactief leren. De inhoud is door en voor  zorgprofessionals ontwikkeld en gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

U kiest voor de basiscursus palliatieve zorg omdat u:

 • de begrippen palliatieve en terminale zorg (nog) meer eigen wilt maken
 • de vier fases binnen de palliatieve zorg wilt kunnen herkennen en per fase de aandachtspunten qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg wilt kennen
 • wilt weten wat markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning inhoudt en welke rol u daarin heeft
 • uit wilt kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en uzelf als zorgprofessional
 • u in de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wilt verdiepen en hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten
 • wilt weten wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken
 • de waarde van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg wilt begrijpen en handvatten wil krijgen voor goede overdracht en afstemming
 • op de hoogte wilt zijn van de palliatieve ‘sociale’ kaart in uw vakgebied
 • op passende wijze wilt kunnen communiceren met patiënt en naasten
 • u bewust wilt zijn van de juiste houding, rekening houdend met de specifieke situatie van de patiënt en naasten
 • ethische dilemma’s wilt onderkennen, benoemen en bespreekbaar maken met andere zorgverleners
 • uw eigen grenzen wilt leren aangeven evenals het reflecteren op uw eigen aanpak en rol.

De planning van de scholing is tot stand gekomen in overleg met de netwerken Noord Holland en Flevoland. Wilt u weten wanneer in uw regio een scholing wordt verzorgd? Klik dan op: Praktisch. Hier kunt u ook de prijs en data vinden.

Als u op voorhand meer wilt weten over de inhoud van de training, kunt u een demo account aanvragen bij Marielle van den Biggelaar-Vons via e-mailadres: marielle@finivita.nl. Laat u vooral inspireren!

U start met een verdiepende E-learning, die u de mogelijkheid biedt om op uw eigen tempo meer te leren over en reflecteren op:

 • Zingeving, ethiek en cultuur
 • Fasen in de palliatieve zorg, markering, proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
 • De meest voorkomende symptomen en methodieken & meetinstrumenten voor observeren, onderzoeken en overleggen
 • Samenwerken en doorverwijzen
 • Zorg voor naasten
 • Zorg voor zorgenden

In de E-learning neemt onze centrale presentator Sipke Jan u mee in het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg. De belangrijkste leerstof wordt in videocolleges uitgelegd door collega’s uit de praktijk. Met behulp van opdrachten en concrete praktijkvoorbeelden) wordt u uitgedaagd om na te denken over wat goede palliatieve zorg is. Tot slot is er ook interessante (verdiepende) leesstof.

Doelgroep

Verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3, 4 en 6

Duur

De voorbereidingstijd middels de e-learning is 4-6 uur, gevolgd door 2 middagen van 13.30 tot 16.30 uur. De e-learning kan op een zelfgekozen moment worden gevolgd.
Let op: De e-learning is een voorwaarde voor iedereen om de interactieve sessies te kunnen volgen.

Tijdsinvestering

Voor de e-learning staat een gemiddelde tijd van 4 tot 6 uur. U kunt het uitbreiden voor meer verdieping door alle extra’s in de e-learning te volgen. Daarmee biedt de e-learning voor “elk wat wils” (van niveau 3 tot 6).

Data

25 november 2021 en 9 december 2021, locatie: VUmc Academie, Amsterdam
1 maart 2022 en 15 maart 2022, locatie: Online
7 april 2022 en 21 april 2022, locatie: Amsterdam UMC, Medische Faculteit, locatie VUMC
9 mei 2022 en 23 mei 2022, locatie: Hilversum
24 juni 2022 en 8 juli 2022, locatie: Hoofddorp

Prijs 2022

€ 285,-

Inschrijven

Als u op de oranje button 'inschrijven' klikt kunt u zich inschrijven voor de cursus. Hier kunt u ook de locatie zien, waar de cursus wordt gegeven. Voorafgaand aan de cursus krijgt u toegang tot het leerportaal van onze samenwerkingspartner FiniVita. In dit leerportaal kunt u de e-learning maken. We willen u graag vragen om voor de start van de 1ste interactieve sessie module 1 tot en met 4 van de e-learning te maken. Voor de start van de 2e interactieve sessie willen we vragen of u module 5 tot en met 7 van de e-learning wilt maken. Dit beide om een zo optimaal mogelijk leerrendement te behalen!

Accreditatie  

VUmc Academie is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. Voorwaarde voor accreditatie is dat u alle bijeenkomsten heeft voorbereid en in alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest. Dan ontvangt u ook na afloop een bewijs van deelname.

Helpdesk

Heeft u een vraag over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

Overig

U beschikt over een PC met een installatie van een van de laatste twee versies van de meest gebruikte browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari) en een internetverbinding.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord dat gegevens door FiniVita worden verwerkt om deel te kunnen nemen aan de e-learning. U gaat ook akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden. 

Meer informatie? Vraag het aan

Danielle van der Weij