Basiscursus Palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

Wilt u toegerust worden voor de zorg aan patiënten in de laatste levensfase? Zoekt u naar verdieping van uw (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg? Bent u verzorgende of verpleegkundige niveau 3, 4 of 6? Dan is de Basiscursus palliatieve zorg wellicht iets voor u. Interactie van verschillende niveaus tijdens de interactieve lessen voor het halen en brengen van kennis in de palliatieve zorg.

Ons doel is dat u nóg meer van waarde kunt zijn voor de patiënt in de laatste fase van zijn leven en voor zijn naasten. Ook bieden we handvatten hoe voor uzelf en uw collega’s te zorgen in deze vaak complexe zorg.

De Basiscursus palliatieve zorg is een blended learning traject: een combinatie van digitaal en interactief leren. De inhoud is door en voor  zorgprofessionals ontwikkeld en gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

U kiest voor de Basiscursus palliatieve zorg omdat u:

 • de begrippen palliatieve en terminale zorg (nog) meer eigen wilt maken
 • de vier fases binnen de palliatieve zorg wilt kunnen herkennen en per fase de aandachtspunten qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg wilt kennen
 • wilt weten wat markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning inhoudt en welke rol u daarin heeft
 • uit wilt kunnen leggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en uzelf als zorgprofessional
 • u in de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg wilt verdiepen en hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten
 • wilt weten wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken
 • de waarde van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg wilt begrijpen en handvatten wil krijgen voor goede overdracht en afstemming
 • op de hoogte wilt zijn van de palliatieve ‘sociale’ kaart in uw vakgebied
 • op passende wijze wilt kunnen communiceren met patiënt en naasten
 • u bewust wilt zijn van de juiste houding, rekening houdend met de specifieke situatie van de patiënt en naasten
 • ethische dilemma’s wilt onderkennen, benoemen en bespreekbaar maken met andere zorgverleners
 • uw eigen grenzen wilt leren aangeven evenals het reflecteren op uw eigen aanpak en rol.

De planning van de scholing is tot stand gekomen in overleg met de netwerken Noord Holland en Flevoland. Wilt u weten wanneer in uw regio een scholing wordt verzorgd? Klik dan op: Praktisch. Hier kunt u ook de prijs en data vinden.

Als u op voorhand meer wilt weten over de inhoud van de training, kunt u een demo account aanvragen bij de opleidingscoördinator van FiniVita: scholing@finivita.nl. Laat u vooral inspireren!

U start met een verdiepende E-learning, die u de mogelijkheid biedt om op uw eigen tempo meer te leren over en reflecteren op:

 • Zingeving, ethiek en cultuur
 • Fasen in de palliatieve zorg, markering, proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
 • De meest voorkomende symptomen en methodieken & meetinstrumenten voor observeren, onderzoeken en overleggen
 • Samenwerken en doorverwijzen
 • Zorg voor naasten
 • Zorg voor zorgenden

In de E-learning neemt onze centrale presentator Sipke Jan u mee in het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg. De belangrijkste leerstof wordt in videocolleges uitgelegd door collega’s uit de praktijk. Met behulp van opdrachten en concrete praktijkvoorbeelden) wordt u uitgedaagd om na te denken over wat goede palliatieve zorg is. Tot slot is er ook interessante (verdiepende) leesstof.

De basisscholing palliatieve zorg is ontwikkeld door FiniVita in nauwe samenwerking met zorgmedewerkers en deskundigen palliatieve zorg uit haar partnerorganisaties. FiniVita is een onderdeel van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. Voor meer informatie zie: www.finivita.nl 

Amsterdam UMC is een van de uitvoerders van deze basisscholing en ook denken zij mee bij de doorontwikkeling ervan en het opleiden van de trainers.

Zoveel mensen op de aarde, zoveel manier van het sterven

Wat ik meeneem uit deze cursus is dat een 'proactieve zorgplanning' en samenwerking met huisartsen en andere disciplines erg belangrijk is. Ik benader de cliënt nu vaak actief en hoor waar ik iemand kan ondersteunen of alleen luisteren. Sinds de basiscursus durf ik meer over de zingeving des levens te praten. Ik zet nu regelmatig meer meetinstrumenten in zoals de pijnscore lijst, Utrechts symptoom dagboek 4d en de DOS.

Al met al een leerzame cursus, vooral het online overleggen met andere cursisten vond ik waardevol. Iedereen heeft toch een andere benadering of juist dezelfde benadering in een ander werkveld.

Ik zou zeker iedereen aanbevelen deze basiscursus te volgen die affiniteit met de palliatieve zorg heeft.

Doreen Moeken
Verpleegkundige Wijkteam Giethoorn
Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Doelgroep

Verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3, 4 en 6

Duur en tijdsinvestering

De voorbereidingstijd van de e-learning is 4-6 uur, gevolgd door 2 dagdelen van 13.30 tot 16.30 uur.

E-learning

De e-learning kan op een zelfgekozen moment worden gevolgd. Let op: het is een voorwaarde voor iedereen om de e-learning te maken voor start van de interactieve sessies. U ontvangt 4 weken voor de eerste bijeenkomst de link voor de e-learning.

U kunt het uitbreiden voor meer verdieping door alle extra’s in de e-learning te volgen. Daarmee biedt de e-learning voor “elk wat wils” (van niveau 3 tot 6). De e-learning blijft na start een jaar toegankelijk.


Data en locaties 2023

 • Donderdag 19 januari en 2 februari, Alkmaar
 • Dinsdag 14 maart en 28 maart, Amsterdam
 • Maandag 3 april en 17 april, Hilversum
 • Woensdag 10 mei en 24 mei, Hoofddorp
 • Donderdag 15 juni en 29 juni, Almere

Prijs 2023

€ 300,-

Inschrijven

Als u op de oranje button 'inschrijven' klikt kunt u zich inschrijven voor de cursus. Hier kunt u ook de locatie zien, waar de cursus wordt gegeven. Voorafgaand aan de cursus krijgt u toegang tot het leerportaal van onze samenwerkingspartner FiniVita. In dit leerportaal kunt u de e-learning maken. We willen u graag vragen om voor de start van de 1ste interactieve sessie module 1 tot en met 4 van de e-learning te maken. Voor de start van de 2e interactieve sessie willen we vragen of u module 5 tot en met 7 van de e-learning wilt maken. Dit beide om een zo optimaal mogelijk leerrendement te behalen!

Accreditatie  

VUmc Academie is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. Voorwaarde voor accreditatie is dat u alle bijeenkomsten heeft voorbereid en in alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest. Dan ontvangt u ook na afloop een bewijs van deelname.

Helpdesk

Heeft u een vraag over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

Overig

U beschikt over een PC met een installatie van een van de laatste twee versies van de meest gebruikte browsers (Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari) en een internetverbinding.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord dat gegevens door FiniVita worden verwerkt om deel te kunnen nemen aan de e-learning. U gaat ook akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden. 

Meer informatie? Vraag het aan

Arlette Bakker