Basisdidactiek voor practicumbegeleiders - docenten

Schrijf je nu in

Op welke manier kan ik de leerstof het beste overbrengen? Hoe schep ik een veilige, inclusieve sfeer in een groep? Hoe zorg ik er voor dat mijn feedback beter wordt benut? De workshop basisdidactiek heeft als doel om je enkele handvatten te geven zodat het begeleiden van een groep makkelijker en leuker wordt. Hierbij maken we gebruik van enkele didactische principes.

De werkgroep / het practicum is een veel gehanteerde onderwijsvorm binnen het bacheloronderwijs van VUmc-compas. De rol van de docent is heel divers, zoals:

  • Het overbrengen van inhoud
  • Het begeleiden van het groepsproces (opdrachten)
  • Het individueel stimuleren van studenten
  • Het bewaken van professioneel gedrag (geen beoordelende rol)

Speciaal voor de beginnende practicumbegeleider bieden we een korte workshop aan waarin we een aantal onderwerpen behandelen die het begeleiden van een practicum leuker en makkelijker maakt.

Reactie van een deelnemer
"Interactieve workshop, door praktijkvoorbeelden erg leerzaam. Geeft veel handvatten voor de praktijk."

 

Onderwerpen die in deze workshop aan bod komen zijn:

  • Wat zijn belangrijke leerprincipes en hoe pas ik deze toe?
  • Hoe ontwikkelt een groep zich tot een effectief samenwerkende groep en hoe speel ik daar op in?
  • Hoe kan ik studenten individueel aansturen/stimuleren (feedback geven)?

Deze onderwerpen zullen we op een interactieve manier benaderen. Daarnaast is er ruimte voor het oefenen van vaardigheden die je direct kunt toepassen in je eigen onderwijs praktijk. Dit doen we aan de hand van casuïstiek.

Resultaten
Na het volgen van de workshop ben je in staat om studenten te begeleiden met behulp van een aantal basale didactische technieken, passend bij de vorm en inhoud van practica..   


Data najaar 2023

Dinsdag 5 september van 13:30 - 16:30 uur (Fysiek)

Aantal inschrijvingen

Max. aantal inschrijvingen: 12

Inschrijven en afmeldingen

Inschrijven voor deze workshop kan door een mail te sturen (met vermelding van uw voorletters, achternaam en personeelsnummer) naar docentprofessionalisering.vu@amsterdamumc.nl

Kosten

Deelname aan de workshop is kosteloos voor docenten die een onderwijsrol hebben binnen de Faculteit der Geneeskunde VU (en de (bio)medische research masters). Wel attenderen wij je op onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "voorwaarden".

Accreditatie

Deze workshop is door de ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) geaccrediteerd met 3 punten.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering.vu@amsterdamumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.

Meer informatie? Vraag het aan

docentprofessionalisering