Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk

In de basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk ontwikkel je de competenties en vaardigheden om onderwijs te verzorgen voor de zorgpraktijk: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en je onderwijs up-to-date houden. Na afloop van de opleiding kun je didactisch handelen onderbouwen en bijdragen aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs.

De opleiding bestaat uit 5 modules. Vier op het gebied van didactisch handelen en één op het gebied van innoveren. De opleiding is uitermate geschikt voor degene die nog weinig, beperkte of geen didactische scholing gevolgd hebben. De meer ervaren docenten en opleiders kunnen zich inschrijven voor verdiepende modules voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk.

Waarom de basisopleiding voor op­lei­ders en do­cen­ten in de zorg­prak­tijk vol­gen?

 • De docenten die de opleiding verzorgen kennen het zorgonderwijs en de zorgpraktijk door en door uit eigen ervaring. Ze weten wat er speelt;
 • De docenten hebben meer dan 25 jaar ervaring als docentopleider voor het zorgonderwijs;
 • Je komt in een opleidingsgroep van maximaal 12 cursisten die allen onderwijs verzorgen voor professionals in verschillende zorgberoepen. Hierdoor zijn de ervaringen die je medecursisten meenemen ook voor jou zeer relevant en leer je nog meer van en met elkaar;
 • Je ontwikkelt je tot beroepsinhoudelijke expertdocent, gespecialiseerd in zorg en het zorgonderwijs. Daardoor kun je op zowel didactisch als inhoudelijk niveau je studenten optimaal begeleiden;
 • Werk je in het hbo, of in een hbo setting, dan ontvang je na afloop van de post-hbo basisopleiding praktijkdocent in de zorg je BDB (Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid), cursisten uit het mbo en uit de zorg ontvangen een certificaat van deelname dat hoog aangeschreven staat.

Vanaf 1 januari 2020 is de Basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk ondergebracht bij Amsterdam UMC. Zowel de opleiding als de docenten die hierin lesgeven blijven ongewijzigd. Daarnaast geeft de Vrije Universiteit, indien aan de voorwaarden voldaan, nog steeds het BDB certificaat uit.

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

Een opleider/docent in de zorg heeft een scala aan taken en verantwoordelijkheden bij het verzorgen van kwalitatief goed (praktijk)onderwijs: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en het onderwijs up-to-date houden. Daarvoor is een aantal verschillende competenties en vaardigheden nodig, die je ontwikkelt tijdens deze opleiding. De opleiding wordt verspreid over ca. 1,5 jaar aangeboden en bestaat uit vijf modules. Het is ook mogelijk om de modules afzonderlijk te volgen.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de opleiding per module:

 • Module 1: Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp (6EC)
 • Module 2: Toetsen in de praktijk (3 EC)
 • Module 3: Toepassen Evidence Based Practice (EBP) (4 EC)
 • Module 4: Coachen van individuele studenten (3 EC)
 • Module 5: Innovatief ontwerpen (6 EC)

Na afronding van de vijf modules (22 EC) van deze opleiding ontvang je een getuigschrift (docenten werkzaam in een hbo-setting ontvangen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid). Voor (toekomstige) docenten binnen een hbo-zorgopleiding die beschikken over een bacherlordiploma biedt de VU ook de master Docent HGZO aan.

Doelgroep

Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo, opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis, lecturer practicioners bij een zorginnovatiecentrum en zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).

  Data

  Start opleiding 2019-2021: klik hier voor overzicht van de data van de bijeenkomsten in 2019-2021.

  Start opleiding 2020-2022: klik hier voor overzicht van de data van de bijeenkomsten in 2020-2022.

  Start opleiding 2020-2022: klik hier voor overzicht van de data van de bijeenkomsten in 2021-2023.

  Het is mogelijk je in te schrijven voor losse modules. Klik op de links hieronder om je direct in te schrijven:

  Module 1: Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp (10 bijeenkomsten)
  Module 2: Toetsen in de praktijk (6 bijeenkomsten)
  Module 3:
  Toepassen Evidence Based Practice (7 bijeenkomsten)
  Module 4: Coachen van individuele studenten (6 bijeenkomsten)
  Module 5: Innovatief ontwerpen (6 bijeenkomsten)

  Prijs

  € 9.342,- (Studiekosten voor de volledige basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk excl. studiemateriaal). Studiekosten voor de volledige basisopleiding en voor de losse modules zijn aftrekbaar bij de belasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over wat voor jou van toepassing is. 

  Prijs losse modules:

  €2.500,- Module 1: Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp
  €1.396,- Module 2:
  Toetsen in de praktijk
  €2.015,- Module 3: Toepassen Evidence based practice (EBP): onderbouw je onderwijsinhoud met wetenschappelijke literatuur (EBP)
  €1.396,- Module 4: Coachen van individuele studenten
  €2.035,- Module 5: Innovatief ontwerpen

  De prijs van de losse modules is excl. studiemateriaal.

  Individuele coaching

  Van een docent/opleider wordt een hoge mate van flexibiliteit en professionaliteit verwacht. Een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren is het kunnen analyseren van eigen handelen. Daarnaast is het bijhouden van ontwikkelingen essentieel. Hiermee kan hij/zij zich verder bekwamen in bepaalde competenties en omgaan met huidige en toekomstige veranderingen door werkmodellen aan te passen.

  VUmc Academie biedt voor docenten en opleiders individuele coaching. Dit is altijd maatwerk, waarbij jouw vraag of leerwens centraal staat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Neeskens. e-mail: e.m.neeskens@amsterdamumc.nl telnr. 020-4442356

  Locatie

  Medische Faculteit (gebouw MF) Van der Boechortstraat, 71081 BT Amsterdam.

  Helpdesk

  Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

  Instroomeisen:


  Een afgeronde hbo-bacheloropleiding of een 4-jarige hbo-opleiding in de gezondheidszorg.
  Of een afgeronde 3-jarige hbo-opleiding of een opleiding in de gezondheidszorg op hbo-niveau die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt.
  Of een diploma van een inservice-opleiding verpleegkunde A, B of Z, mits hij/zij tevens een door het CZO erkende verpleegkundige vervolgopleiding heeft afgerond.

  Werkervaring
  Relevante werkervaring die gelijk of gelijkwaardig is aan minimaal 2 jaar met een omvang van 0,8 fulltime-equivalent (fte). Onder relevant wordt verstaan dat hij/zij als beroepsoefenaar op HBO-niveau werkzaam is (geweest) binnen het eigen vakgebied. Voor de duur van de opleiding moeten er faciliteiten beschikbaar zijn voor het uitvoeren van praktijkactiviteiten in de onderwijspraktijk (omvang hiervan verschilt per module). Indien een kandidaat andere relevante scholingen heeft gevolgd, zijn er mogelijkheden voor vrijstelling voor één of meerdere modules.

  Algemene voorwaarden

  Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.

  Annuleringsvoorwaarden

  Wilt u uw inschrijving annuleren? Bekijk dan de annuleringsvoorwaarden van VUmc Academie.

  Meer informatie? Vraag het aan

  Liesbeth Neeskens

  Ook interessant?

  1. Opleiding

   Master Docent HGZO

   De hbo-master Docent HGZO (hoger gezondheidszorgonderwijs) leidt op tot een expertdocent die een en...
   Bekijk