Bijscholing NLQF-6 researchcoördinator/-verpleegkundige

Vanaf juni 2022 is de researchcoördinator/-verpleegkundige opleiding van de Amstel Academie ingeschaald op NLQF niveau 6. Om oud-studenten de mogelijkheid te bieden om het reeds behaalde diploma om te zetten naar een diploma op NLQF-6 niveau, is deze bijscholing ontwikkeld.

Deze bijscholing is bedoeld voor oud-studenten van de researchcoördinator/-verpleegkundige opleiding van de Amstel Academie (leerjaar 2014 t/m 2020).

Bijscholing NLQF-6

De bijscholing NLQF-6 bestaat uit drie onderdelen, waarbij ( gedeeltelijke) collectieve vrijstelling voor leerjaar 2020 en 2021 is verleend.

 • Bijscholing 1 (fysiek): wet & regelgeving en projectmatig werken in de research (relevant voor leerjaar 2014 t/m 2019)
 • Bijscholing 2 (zelfstudie): haalbaarheidsanalyse (relevant voor leerjaar 2014 t/m 2019)
 • Bijscholing 3 (zelfstudie): datamanagement (relevant voor leerjaar 2014 t/m 2020)

Programma bijscholing

Bijscholing 1 (ochtend): Wet- en regelgeving (refresher)
Tijdens deze interactieve en praktijkgerichte scholing worden de ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving en uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek besproken.

Recente veranderingen die behandeld worden zijn o.a.

 • European Clinical Trial Regulation (ECTR): nieuwe Europese verordening voor het uitvoeren van klinisch geneesmiddelenonderzoek.
 • Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)
 • Europese verordening medische hulpmiddelen: Medical Device regulation no 2017/745 (MDR)

Deze scholing wordt verzorgd door Anneke van de Wetering (TAPAS group).

Bijscholing 1 (middag): Projectmanagement

Bij het coördineren van klinisch onderzoek is de researchprofessional afhankelijk van verschillende mensen binnen en buiten het ziekenhuis, waarbij elke afdeling/persoon weer andere wensen heeft. Daarnaast zijn er vaak strakke tijdslijnen, wat het werk van de researchprofessional uitdagend maakt.

Projectmatig werken is een vaardigheid die voor velen met coördinerende taken een belangrijke vaardigheid is. Bij het starten met een project, is het fijn om dit op een gestructureerde wijze te doen en om deze structuur gedurende het project ook vast te houden. Tijdens deze scholing leer je jouw tijd en projecten te managen. Maar bovenal leer je hoe je jouw positie kunt en wilt invullen uitgaande van eigen sterke punten en valkuilen.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

 • De kernprincipes van projectmatig werken;
 • Hard- en soft skills toepassen als researchprofessional;
 • Communicatiestijlen;
 • Casuïstiek uit de praktijk

Deze scholing wordt verzorgd door John van Rouwendaal (VUmc Academie).

Bijscholing 2: Take-home opdracht haalbaarheidsanalyse (studiebelasting 25-30 uur)

Bij het beoordelen van de haalbaarheid weeg je of de voordelen van het onderzoek opwegen tegen de nadelen (risk-benefit analyse). De haalbaarheidsanalyse geeft inzicht in de haalbaarheid van het studieprotocol binnen de instelling en is daarmee een belangrijk ijkpunt voor het wel/niet uitvoeren van onderzoek.

Om de haalbaarheid van klinisch wetenschappelijk onderzoek vast te stellen dient stil gestaan te worden bij de haalbaarheid voor de proefpersoon, haalbaarheid voor het researchteam, de haalbaarheid voor de ondersteunende afdelingen binnen het ziekenhuis en de raad van bestuur van de onderzoeksinstelling.

Middels de theorie, die aangeboden wordt in een e-learning, werk je zelfstandig de haalbaarheid van een eigen onderzoeksprotocol uit.

Bijscholing 3: Take-home opdracht datamanagement (studiebelasting 10-15 uur)

De vereisten m.b.t. datamanagement zijn vastgelegd in de nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is vertaald naar verschillende richtlijnen, templates en procedures. 
Door het zelfstandig bestuderen van de verschillende richtlijnen, templates en procedures maak je m.b.v. deze take-home opdracht een vertaalslag naar de eigen onderzoekspraktijk. 

Startdata

Bijscholing 1 ( fysieke lesdag): neem contact op met Warda Jama (opleider) via w.jama@amsterdamumc.nl.
Bijscholing 2 en 3 worden o.b.v. zelfstudie voltooid.

Kosten

De hele bijscholing met certificaat en e-learning: €395,-

Inschrijven

Als je je wilt inschrijven voor de bijscholing, vraag dan een inschrijflink aan via frontofficeamsac@vumc.nl.

Accreditatie

Deze bijscholing is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN.
Na afronding van de scholing worden de behaalde punten toegekend.

Individuele vrijstelling

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

Voorwaarden voor het aanvragen van vrijstelling zijn:

 • Bijscholing 1: Student levert bewijs van deelname aan van een relevante scholing m.b.t. de gewijzigde wet- en regelgeving.
 • Bijscholing 2: Student kan aantonen dat hij/zij een haalbaarheidsanalyse zelfstandig kan uitvoeren middels het toesturen van een recent uitgevoerde haalbaarheidsanalyse voor een studie ( maximaal 1 jaar geleden). Daarnaast dient deze haalbaarheidsanalyse mondeling toegelicht te worden middels een digitale bijeenkomst via zoom met de opleider
 • Bijscholing 3: Student levert een bewijs van deelname aan van een relevante scholing m.b.t. datamanagement.

Toelating 

Om toegelaten te worden tot deze opleiding is het volgende vereist:

 • U heeft tussen 2014 en 2021 de opleiding tot researchcoördinator/-verpleegkundige afgerond bij de Amstel Academie.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met  de algemene voorwaarden van  Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Warda Jama