Dialyse-assistent

De opleiding tot dialyse-assistent is geschikt voor een ziekenverzorgende, doktersassistent of verpleegkundige die aandacht voor de patiënten goed kan combineren met het uitvoeren van een technische dialysebehandeling. De dialyseafdeling is een dynamische afdeling, waar de zorg voor de chronische dialyse patiënt centraal staat. Het werken op een dialyse afdeling vereist snel en adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de patiënt en familie.

Tijdens de opleiding leer je een ongecompliceerde dialysebehandeling zelfstandig uit te voeren bij een chronische stabiele patiënt. Wanneer zich een complicatie voordoet tijdens de behandeling meldt de dialyse assistent dit aan de eindverantwoordelijk dialyseverpleegkundige, die de benodigde maatregelen neemt.

Het opleidingsprogramma dialyse-assistent is opgebouwd uit 1 kern EPA en bestaat uit 16 lesdagen.

Theorie- en praktijkdeel

Bij de Amstel Academie bieden wij de kern EPA aan. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
LZ-DIA-1 Zorgdragen voor een chronische stabiele hemodialysezorgvrager, intra- en extramuraal

Inschrijfprocedure

Als je je wilt inschrijven voor de opleiding moet je een leerarbeidsovereenkomst hebben met een instelling. Je leidinggevende beschikt over het inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier kun je ingevuld en ondertekend door de instelling, digitaal opsturen naar aanmeldingenamsac@vumc.nl. Zodra wij je inschrijfformulier hebben ontvangen, sturen wij je de bevestiging per mail.

Doelgroep

Ziekenverzorgende, doktersassistent met niveau 3, verpleegkundige, verzorgende IG

Startdata

De opleidng start jaarlijks in april en november

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga ja akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze opleiding is het volgende vereist:

  • diploma ziekenverzorgende, verzorgende IG of doktersassistente en
  • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Vanessa Doolhof