Dialyse-assistent

De opleiding tot dialyse-assistent is geschikt voor een verzorgende IG, ziekenverzorgende, doktersassistent of verpleegkundige die aandacht voor de patiënten goed kan combineren met het uitvoeren van een technische dialysebehandeling. De dialyseafdeling is een dynamische afdeling, waar de zorg voor de chronische dialyse patiënt centraal staat. Het werken op een dialyseafdeling, een zelfstandig dialysecentrum of bij de patiënt thuis vereist snel en adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de patiënt en familie.

Tijdens de opleiding leer je een ongecompliceerde dialysebehandeling zelfstandig uit te voeren bij een chronische stabiele patiënt. Wanneer zich een complicatie voordoet tijdens de behandeling meldt de dialyse-assistent dit aan de dialyseverpleegkundige, die de benodigde maatregelen neemt.

Het opleidingsprogramma dialyse-assistent is opgebouwd uit 1 kern EPA en bestaat uit 16 lesdagen en een eindtoets. Naast de kern EPA volg je als rode draad door de opleiding de leerlijnen: Mijn verpleegkundig leiderschap, Ethiek en de EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL).

Theorie- en praktijkdeel

Bij de Amstel Academie bieden wij de kern EPA aan. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

De opbouw van het opleidingsprogramma

Kern EPA's
LZ-DIA-1 Zorgdragen voor een chronische stabiele hemodialysezorgvrager, intra- en extramuraal

Daarnaast volg je de leerlijnen:

  • Mijn verpleegkundig leiderschap
  • Ethiek
  • EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL)

Ga voor de omschrijving van de EPA's naar CZO EPA Bibliotheek

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Ziekenverzorgende, doktersassistent met niveau 3, verpleegkundige, verzorgende IG

Startdata

De opleiding start jaarlijks in april en november

Duur

De theorie duurt 17 dagen verdeeld in lesblokken over 6 tot 8 maanden afhankelijk of er een zomervakantie tussen zit. Daarnaast dient in de praktijk een EPA toevertrouwd te worden. De duur hiervan wordt vastgesteld in overleg met de praktijkopleider van de eigen instelling.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze opleiding is het volgende vereist:

  • diploma verpleegkundige, ziekenverzorgende, verzorgende IG of doktersassistente en
  • een dienstverband met een ziekenhuis of een gecertificeerd zelfstandig dialysecentrum gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Vanessa Doolhof