Didactiek voor onderwijs in de zorgpraktijk

In de opleiding Didactiek voor onderwijs in de zorgpraktijk ontwikkelt u de competenties en vaardigheden om onderwijs te verzorgen voor de zorgpraktijk: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en uw onderwijs up-to-date houden. Na afloop van de opleiding kunt u didactisch handelen onderbouwen en bijdragen aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs.

De opleiding bestaat uit vijf modules. Vier op het gebied van didactisch handelen en één op het gebied van innoveren. De opleiding is geschikt voor degene die beperkte didactische ervaring en/of scholing hebben gevolgd.

Waarom de opleiding Didactiek voor onderwijs in de zorgpraktijk vol­gen?

 • De docenten die de opleiding verzorgen kennen het zorgonderwijs en de zorgpraktijk door en door uit eigen ervaring. Ze weten wat er speelt;
 • De docenten hebben meer dan 25 jaar ervaring als docentopleider voor het zorgonderwijs;
 • U komt in een opleidingsgroep van maximaal 12 cursisten die allen onderwijs verzorgen voor professionals in verschillende zorgberoepen. Hierdoor zijn de ervaringen die uw medecursisten meenemen ook voor u zeer relevant en leert u nog meer van en met elkaar;
 • U ontwikkelt zich tot beroepsinhoudelijke expertdocent, gespecialiseerd in zorg en het zorgonderwijs. Daardoor kunt u op zowel didactisch als inhoudelijk niveau uw studenten optimaal begeleiden;
 • U ontvangt na afloop van de post-hbo opleiding Didactiek voor onderwijs in de zorgpraktijk een certificaat dat hoog aangeschreven staat.

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

Een opleider/docent in de zorg heeft een scala aan taken en verantwoordelijkheden bij het verzorgen van kwalitatief goed (praktijk)onderwijs: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en het onderwijs up-to-date houden. Daarvoor is een aantal verschillende competenties en vaardigheden nodig, die je ontwikkelt tijdens deze opleiding. De opleiding wordt verspreid over ca. 1,5 jaar aangeboden en bestaat uit vijf modules. Het is ook mogelijk om de modules afzonderlijk te volgen.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de opleiding per module:

 • Module 1: Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp (6EC)
 • Module 2: Toetsen in de praktijk (3 EC)
 • Module 3: Toepassen Evidence Based Practice (EBP) (4 EC)
 • Module 4: Coachen van individuele studenten (3 EC)
 • Module 5: Innovatief ontwerpen (6 EC)

Na afronding van de vijf modules (22 EC) van deze opleiding ontvangt u een certificaat. Voor (toekomstige) docenten binnen een hbo-zorgopleiding die beschikken over een bacherlordiploma biedt de VU ook de master Docent HGZO aan.

Doelgroep

Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het hbo en mbo, opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis, lecturer practicioners bij een zorginnovatiecentrum en zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).

  Data

  Start opleiding 2023-2025: klik hier voor overzicht van de data van de bijeenkomsten in 2023-2025.

  Start opleiding 2024 - 2026: klik hier voor het overzicht van de bijeenkomsten in 2024-2026.

  Het is mogelijk u in te schrijven voor losse modules. Klik op de links hieronder om u direct in te schrijven:

  Module 1: Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp (10 bijeenkomsten)
  Module 2: Toetsen in de praktijk (6 bijeenkomsten)
  Module 3:
  Toepassen Evidence Based Practice (7 bijeenkomsten)
  Module 4: Coachen van individuele studenten (6 bijeenkomsten)
  Module 5: Innovatief ontwerpen (6 bijeenkomsten)

  Prijs 2024

  € 9.824,- (Studiekosten voor de volledige basisopleiding voor opleiders en docenten in de zorgpraktijk excl. studiemateriaal).

  Prijs 2024 losse modules:

  €2.629,- Module 1: Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp
  €1.468,- Module 2:
  Toetsen in de praktijk
  €2.119,- Module 3: Toepassen Evidence based practice (EBP): onderbouw je onderwijsinhoud met wetenschappelijke literatuur (EBP)
  €1.468,- Module 4: Coachen van individuele studenten
  €2.140,- Module 5: Innovatief ontwerpen

  De prijs van de losse modules is excl. studiemateriaal.

  Bent u medewerker van locatie AMC? Schrijf u dan in via de knop ‘geen medewerker VUmc’. Kies bij betaling voor ‘stuur mijn werkgever een factuur voor de kosten van de training’.

  Accreditatie

  Module Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp is door V&VN geaccrediteerd voor 39 punten.
  Module Toetsen in de praktijk is door V&VN geaccrediteerd voor 23 punten.
  Module EBP: onderbouw je onderwijsinhoud met wetenschappelijke literatuur is door V&VN geaccrediteerd voor 21 punten.
  Module coachen van individuele studenten is door V&VN geaccrediteerd voor 14 punten.
  Module Innovatief ontwerpen is door V&VN geaccrediteerd voor 23 punten.


  Individuele coaching

  Van een docent/opleider wordt een hoge mate van flexibiliteit en professionaliteit verwacht. Een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren is het kunnen analyseren van eigen handelen. Daarnaast is het bijhouden van ontwikkelingen essentieel. Hiermee kan hij/zij zich verder bekwamen in bepaalde competenties en omgaan met huidige en toekomstige veranderingen door werkmodellen aan te passen.

  Amsterdam UMC Academie biedt voor docenten en opleiders individuele coaching. Dit is altijd maatwerk, waarbij uw vraag of leerwens centraal staat. Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar: vumcacademie@vumc.nl.

  Locatie

  Medische Faculteit (gebouw MF)
  Van der Boechortstraat 7
  71081 BT Amsterdam

  Helpdesk

  Heeft u een vraag over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

  Instroomeisen:


  Een afgeronde hbo-bacheloropleiding of een 4-jarige hbo-opleiding in de gezondheidszorg.
  Of een afgeronde 3-jarige hbo-opleiding of een opleiding in de gezondheidszorg op hbo-niveau die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt.
  Of een diploma van een inservice-opleiding verpleegkunde A, B of Z, mits hij/zij tevens een door het CZO erkende verpleegkundige vervolgopleiding heeft afgerond.

  Werkervaring
  Relevante werkervaring die gelijk of gelijkwaardig is aan minimaal 2 jaar met een omvang van 0,8 fulltime-equivalent (fte). Onder relevant wordt verstaan dat hij/zij als beroepsoefenaar op HBO-niveau werkzaam is (geweest) binnen het eigen vakgebied. Voor de duur van de opleiding moeten er faciliteiten beschikbaar zijn voor het uitvoeren van praktijkactiviteiten in de onderwijspraktijk (omvang hiervan verschilt per module). Indien een kandidaat andere relevante scholingen heeft gevolgd, zijn er mogelijkheden voor vrijstelling voor één of meerdere modules.

  Algemene voorwaarden

  Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.

  Annuleringsvoorwaarden

  Wilt u uw inschrijving annuleren? Bekijk dan de annuleringsvoorwaarden van VUmc Academie.

  Meer informatie? Vraag het aan

  Liesbeth Neeskens

  Ook interessant?

  1. De master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO) leidt op tot een expertdocent die een brug...
   Bekijk